ALLES is LIEFDE

By Peter Overduin no comments
God is Liefde (αγαπη = agapè). (1 Johannes 4:8,16) Wie zal ons scheiden van de Liefde (αγαπη = agapè) van Christus? (Romeinen 8:35) De Liefde (αγαπη = agapè) van Christus
Read More

Onvergankelijkheid aandoen

By Peter Overduin no comments
De meeste christenen geloven op een manier alsof men onder het oude verbond leeft. Ze wandelen naar het ‘vlees’ door zich met het ego te identificeren, waardoor ze het doel
Read More

Ik moet groter worden en het ego kleiner!

By Peter Overduin no comments
Johannes de Doper was een profeet onder het oude verbond: Hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij bedoelde het goed, maar hij heeft er de eindstreep niet mee gehaald
Read More

Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid

By Peter Overduin no comments
“Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein“. (Matteüs 15:11) Volgens Jezus maakt hetgeen wij op onze lippen nemen
Read More

Hoor en begrijp nu de gelijkenis van de zaaier

By Peter Overduin no comments
“Laat wie oren heeft goed luisteren!” (Matteüs 13:9) “Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.” (Matteüs 13:3) Iemand ging uit om het zaad van het koninkrijk van God
Read More

Rhema en Logos

By Peter Overduin no comments
Adam is het beeld van de mens die naar het ‘vlees’ wandelt, zich identificeert met zijn ego. Het zou niet eerlijk zijn als Adam dat voor iedereen gedaan zou hebben.
Read More

Het bovennatuurlijke is natuurlijk!

By Peter Overduin no comments
Christus IN ons, de hoop op goddelijke luister.Het Koninkrijk van God is binnen IN u.Christus is het Koninkrijk van God. Christus is alles en in allen.Het Koninkrijk van God is
Read More

Het poep-praatje van Paulus

By Peter Overduin no comments
Vandaag een ietwat precaire blog met een vleugje anatomie. “Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil
Read More

Vond Jezus zichzelf als mens goed?

By Peter Overduin no comments
“Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u
Read More

De zonde tegen de heilige Geest

By Peter Overduin no comments
Er zijn christenen die zich vreselijk druk maken om de zonde tegen de heilige Geest. Die zou onvergeeflijk zijn. Nou, dat klopt wel! Maar alle theorieën die ik in mijn
Read More