Onvergankelijkheid aandoen

0 Comments

De meeste christenen geloven op een manier alsof men onder het oude verbond leeft. Ze wandelen naar het ‘vlees’ door zich met het ego te identificeren, waardoor ze het doel van hun leven missen. Doel missen is de letterlijke betekenis van zondigen.

Zonder dat men het doorheeft, brengen ze daar zelfs de grootste offers voor. Alle lichamelijke ongemakken, ziekten, pijn, verdriet en uiteindelijk de fysieke dood zijn offers die gebracht worden, als ‘voorwaarde’ om naar het ‘vlees’ te kunnen blijven wandelen. Hun lichamen doen dienst zoals de tempel dat onder het oude verbond deed; het was de plek van de offerdienst, waar geofferd werd.

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont” (1 Korintiërs 6:19)

Paulus laat hier duidelijk weten dat onder het nieuwe verbond ons lichaam een tempel van de Geest (Christus in ons) behoort te zijn. Als we zicht gaan krijgen op Christus in ons, dan zullen onze lichamen veranderen naar het beeld dat we te zien krijgen als de bedekking van het oude verbond verdwijnt.

Christus in ons is de hoop op goddelijke luister“. (Kolossenzen 1:27)

De Weg, de Waarheid en het Leven waar Jezus onze ogen voor heeft willen openen, is niets anders dan Christus in ons als ons ware Zelf gaan zien. De identificatie met het ego opgeven. Als we ons bekeren van ‘vlees’/ego naar Geest (Christus in ons) dan zullen onze lichamen van vergankelijkheid veranderen in onvergankelijkheid, waardoor we eeuwig leven ontvangen.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *