Van Brein naar Bewustzijn

0 Comments

Ons lichaam van vlees en bloed vormt een antenne voor het ontvangen van openbaring van Christus.

Paulus zegt dat ons lichaam een tempel van de heilige Geest is. Dat wil zeggen dat ons lichaam een woonplaats is van Gods Geest. Hoewel dit een schitterend beeld is, is het eigenlijk nog te beperkt. Ons hele lichaam van vlees en bloed is namelijk een fysieke manifestatie (een materialisatie) van Gods Geest. Het is volledig één met Gods Geest. Er is geen scheiding tussen ons natuurlijke lichaam en de Geest van God. Wij zijn werkelijk het lichaam van Christus. Christus (Er zij Licht!) is de oorsprong van alles wat is, de hele materiële wereld komt uit Christus voort en bestaat in Christus. Willen we openbaring vanuit Christus ontvangen dan zullen we in verbinding moeten zijn met ons lichaam. Dat is de antenne voor het ontvangen van de openbaring.

Terug naar het beeld van de tempel. Je zou ons hoofd als de voorhof van onze tempel kunnen zien. Zolang we in ons hoofd leven en geen verbinding voelen met ons hele lichaam wandelen we wat de geestelijke openbaring betreft in de duisternis. We kunnen geen openbaring vanuit Gods Geest ontvangen, waardoor ons geloven voor een rationele (linker hersenhelft) aangelegenheid is, met de daarbij behorende emoties die eveneens door ons hoofd (rechter hersenhelft) worden gegenereerd.

Door verbinding te maken met ons lichaam activeren we de antenne voor het ontvangen van openbaring vanuit Gods Geest. Hierdoor zal ons geloof zich verdiepen van een kennisgeloof naar een nieuwe staat van bewustzijn (Christusbewustzijn). Het geloven in dogma’s wordt dan veel minder belangrijk of zelfs overbodig. Ons denken wordt dan gevoed door de openbaring die we vanuit onze tempel (Gods Geest) ontvangen en niet langer door de waarneming met onze vijf zintuigen van de zichtbare wereld om ons heen.

We zullen dus eerst vanuit ons hoofd in ons lichaam moeten komen. Minder waarde hechten aan alle dogma’s die we geleerd hebben, waarop we ons geloof gebaseerd hebben. Er zijn op internet genoeg (meditatie)oefeningen te vinden die ons helpen om meer in verbinding met ons lichaam te komen, ons lichaam meer te gaan voelen. Door ons met onze aandacht te richten op de levensenergie (Gods Geest) die door ons hele lichaam heen stroomt, komen de meeste mensen vanzelf uit hun hoofd. Zeker in het begin is het namelijk heel lastig om je aandacht te richten op je lichaam en tegelijkertijd in je hoofd bezig te zijn met denken. Hoe meer je wortelt in het Christusbewustzijn, hoe makkelijker het wordt om tegelijkertijd in je lichaam te zijn én met je hoofd te denken. Dan kan ons denken gevoed worden met de openbaring van Christus die we via ons lichaam van vlees en bloed ontvangen. Op die manier gaat het levende Water vanuit het binnenste van onze tempel naar buiten stromen.

Wil je hiermee aan de slag? Volg dan ons coachingstraject Van Brein naar Bewustzijn.
Klik hier om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *