Van Brein Naar Bewustzijn

De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God, die bevrijd zijn van de vergankelijkheid en leven in de heerlijkheid van de vrijheid van de kinderen Gods.” (Romeinen 8:20,21)

Wil jij openbaar worden als Zoon of Dochter van God?

Volg dan het coaching- / discipelschap-traject Van Brein Naar Bewustzijn!

Een traject waarbij je in vijftig dagen (zeven weken) een diepgaande transformatie ondergaat van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’.

Vanwege mijn christelijke achtergrond werk ik met Bijbelse principes. Het is echter geen voorwaarde om aanhanger van het christendom of een andere religie te zijn. Geloven dat er meer bestaat tussen hemel en aarde is wel van belang, omdat de toegepaste principes hier vanuit gaan.

In de Bijbel komen we in een gesprek tussen Jezus en Nicodemus het begrip ‘wedergeboorte’ tegen. We kunnen volgens Jezus uit water en uit de Geest geboren worden. De eerste geboorte (uit water) heeft betrekking op de geboorte van ons fysieke lichaam, de geboorte uit het vrucht-water. Bij het opgroeien leren we vooral vanuit ons Brein te leven. We ontdekken de wereld om ons heen en worden ons zelf als mens van vlees en bloed bewust. Er komt een moment dat het tijd wordt voor een tweede geboorte (uit de Geest), de zogenoemde ‘wedergeboorte’. We leren leven vanuit de Geest, het Bewustzijn.

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

De geboorte uit water (onze natuurlijke geboorte) is een schaduw van de geboorte uit de Geest. Er zijn dus veel parallellen. Door de natuurlijke geboorte leven we een natuurlijk leven. Door de geestelijke geboorte leven we een geestelijk leven. In Bijbelse termen worden we door de geestelijke geboorte een een nieuwe schepping! Het geestelijke leven dat geboren wordt is de vrucht van de Geest. Kijk naar Jezus en je ziet hoe de geestelijke vrucht er in de praktijk uit ziet.

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

Wat gaan we in die vijftig dagen doen?
We gaan het vooral hebben over het proces dat ons van brein naar bewustzijn brengt. De focus zal liggen op vernieuwing van denken en het leren leven vanuit je bewustzijn in plaats van je brein. Oude dingen loslaten kan soms heftig zijn, daarom hebben we veel aandacht voor hoe jij het proces beleefd en doen we er alles aan dat je onderweg niet opgeeft.

Hoe ziet het Van Brein Naar Bewustzijn traject er uit?
Het traject begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dat gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we onder andere de wederzijdse verwachtingen. We houden beiden het recht om na het intakegesprek af te zien van een vervolg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je na het intakegesprek de indruk hebt gekregen dat het toch niet bij jou past.

Ben je na het intakegesprek nog steeds enthousiast, dan volgen er nog zes afspraken. De dag van het eerste gesprek na het intakegesprek wordt beschouwd als de eerste dag van de vijftig dagen. De gesprekken zullen doorgaans om de week plaatsvinden. Met het intakegesprek meegerekend gaat het dus in totaal om zeven afspraken, waarvan de laatste afspraak een evaluatiegesprek zal zijn. Het evaluatiegesprek vindt na de vijftig dagen plaats. Elke afspraak zal tussen de 60 en 90 minuten duren.

Alle afspraken zullen op mijn coachingspraktijk plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere gesprekken tussen het intake- en het evaluatiegesprek in tijdens al wandelend in het Hitland-park te houden. Dit is op 2 minuten loopafstand van mijn coachingspraktijk.

Wat zijn de kosten?
Voor particuliere klanten werk ik zoals bij al mijn activiteiten op basis van het Bijbelse principe dat de arbeider zijn loon waard is. Je bepaalt zelf tijdens of na het traject wat het je waard is (geweest). Voor het bedrag dat jij wilt geven, wordt dan wel een factuur opgesteld in verband met de administratieve verwerking in de boekhouding. Mocht je onverhoopt tussentijds afhaken, dan zal ik een bedrag van € 250,00 in rekening brengen. Voor zakelijke klanten kost het traject € 975,00, excl. BTW.

Aanmelden
Ben jij klaar voor de tweede helft van je leven en wil je een belangrijke stap naar de geestelijke geboorte zetten, waardoor je als zoon of dochter van God gaat opstaan? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Dit kan via de knop hieronder. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.