Van Brein Naar Bewustzijn

De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God, die bevrijd zijn van de vergankelijkheid en leven in de heerlijkheid van de vrijheid van de kinderen Gods.” (Romeinen 8:20,21)

Om openbaar te worden als ‘Zoon van God’ (m/v) zullen we ons geloof moeten ontdoen van het zuurdesem van de wet. Religieus denken houdt ons namelijk gevangen in de voorhof van onze tempel, een metafoor van het leven waarin we ons identificeren met wat voor ogen is (de oude mens).

Wil jij vanuit de voorhof het heilige van de tempel van jouw lichaam binnengaan en daarmee je geloofsleven een enorme boost geven? Volg dan het coachings- / discipelschapstraject Van Brein Naar Bewustzijn!

Tijdens dit traject onderga je in vijftig dagen (zeven weken) een diepgaande transformatie van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’.

In de Bijbel komen we in een gesprek tussen Jezus en Nicodemus het begrip ‘wedergeboorte’ tegen. We kunnen volgens Jezus uit water én uit de Geest geboren worden. De eerste geboorte (uit water) heeft betrekking op de geboorte van ons fysieke lichaam, de geboorte uit het vruchtwater. Bij het opgroeien leren we vooral vanuit ons Brein te leven. We ontdekken de wereld om ons heen en worden ons zelf als mens van vlees en bloed bewust. Daar is niets mis mee! Het is zelfs noodzakelijk! Er komt echter een moment dat het tijd wordt voor een tweede geboorte, de geboorte uit de Geest, ook wel de ‘wedergeboorte’ genoemd. Door de wedergeboorte gaan we leren leven vanuit de Geest, het Bewustzijn. We gaan onze binnenwereld afstemmen op de geestelijke wereld en niet meer op wat we waarnemen met onze vijf lichamelijke zintuigen.

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

De geboorte uit water (onze natuurlijke geboorte) is een schaduw van de geboorte uit de Geest. Er zijn dus veel parallellen. Door de natuurlijke geboorte leven we een ‘vleselijk’ leven. Door de geestelijke geboorte gaan we geestelijk leven. In Bijbelse termen worden we door de geestelijke geboorte een nieuwe schepping. Het geestelijke leven dat geboren wordt is de vrucht van de Geest. Kijk naar Jezus en je ziet hoe de geestelijke vrucht er in de praktijk uit ziet.

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

Veel christenen denken dat ze door één daad van geloof wedergeboren zijn. Ze vergeten dat aan de wedergeboorte ook een zwangerschap vooraf gaat. Doordat ze denken dat ze al wedergeboren zijn, strekken ze zich niet uit naar de (ware) wedergeboorte. Hierdoor blijven ze leven als een geestelijk (ongeboren) kind in plaats dat men tot volwassenheid komt. Deze gang van zaken verklaart de situatie zoals we die binnen veel christelijke kerken/gemeenten aantreffen. Jezus roept ons op om ons te bekeren (metanoia). Voorbij het denken gaan en ons bewust worden van wie we van nature zijn. Dat leidt tot de (ware) wedergeboorte.

Wat gaan we in die vijftig dagen doen?
We gaan het vooral hebben over het proces dat ons van brein naar bewustzijn brengt. De focus zal liggen op vernieuwing van denken en het leren leven vanuit je bewustzijn in plaats van je brein. Oude dingen loslaten kan soms heftig zijn, daarom hebben we veel aandacht voor hoe jij het proces beleefd en doen we er alles aan dat je onderweg niet opgeeft.

Hoe ziet het Van Brein Naar Bewustzijn traject er uit?
Het traject begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we onder andere de wederzijdse verwachtingen. We houden beiden het recht om na dit gesprek af te zien van een vervolg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je na het gesprek de indruk hebt gekregen dat het toch niet bij jou past.

Ben je na het kennismakingsgesprek nog steeds enthousiast, dan volgen er nog zes afspraken. De dag van het eerste gesprek na het kennismakingsgesprek wordt beschouwd als de eerste dag van de vijftig dagen. De gesprekken zullen doorgaans om de week plaatsvinden. Met het kennismakingsgesprek meegerekend gaat het dus in totaal om zeven afspraken, waarvan de laatste afspraak een evaluatiegesprek zal zijn. Het evaluatiegesprek vindt na de vijftig dagen plaats. Elke afspraak zal tussen de 60 en 90 minuten duren.

Alle afspraken zullen op mijn coachingspraktijk plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere gesprekken tussen het kennismakings- en het evaluatiegesprek in al wandelend in het Hitland-park te houden. Dit is op 2 minuten loopafstand van mijn coachingspraktijk.

Wat zijn de kosten?
We werken bij al onze activiteiten op basis van het Bijbelse principe dat de arbeider zijn loon waard is. Je bepaalt zelf tijdens of na het traject wat het je waard is (geweest). Daarnaast mag je het bedrag dat je wilt geven laten afhangen van je financiële draagkracht. Iemand die wat minder draagkrachtig is, kan zo voor een lager bedrag de coaching volgen en iemand die voldoende te besteden heeft, kan misschien wat meer geven. Voor het bedrag dat je uiteindelijk geeft, wordt een factuur opgesteld in verband met de administratieve verwerking in de boekhouding.

Aanmelden
Ben jij klaar voor de tweede helft van je leven en wil je een belangrijke stap naar de geestelijke geboorte zetten, waardoor je als zoon of dochter van God gaat opstaan? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan via de knop hieronder. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.