Een hoopvolle boodschap en toekomst

By cpolifecoach no comments
Van brein naar bewustzijnWe hebben op dit moment een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld nodig. Gods boodschap van hoop en verwachting is eeuwenlang verborgen geweest, maar
Read More

Ik ben een nieuwe schepping

By cpolifecoach no comments
Is het je wel eens opgevallen dat voordat de mens geschapen werd er al sprake was van LICHT en duisternis? En dat die duisternis niets te maken had met een
Read More

Dromenvanger 7.7

By cpolifecoach no comments
Ben jij op zoek naar richting in je leven? Ik start vandaag met een nieuwe dienst die ik gratis ga aanbieden: DROMENVANGER 7.7 Klik hier voor meer informatie.
Read More

Een brief van God aan de mensheid

By cpolifecoach no comments
Koninkrijk van God, eeuwigheid Lieve, lieve mensheid, Wat kan ik ongelooflijk genieten van al het moois dat jullie tot stand hebben gebracht. Jullie zijn geweldige en vindingrijke creators gebleken, waardoor
Read More

Onze lamp hoort op de kandelaar

By cpolifecoach no comments
Zoals de wet van Mozes een schaduw is van de vloek van zonde en dood, waar de hele mensheid onder gebukt gaat, zo is Jezus van Nazareth een schaduw van
Read More

Zoekt de dingen die boven zijn

By cpolifecoach no comments
Een bericht voor mensen die zich zorgen maken over de eindtijd. Mocht jij je zorgen maken om alles wat er momenteel in de wereld gebeurd en ben je misschien wel
Read More

Bekering | Wat is dat en hoe doe je dat?

By cpolifecoach no comments
Bekering, wat is dat?Het begrip ‘bekering’ kan allerlei associaties oproepen. Vaak gaat het om de oproep waarbij mensen gevraagd wordt om hun hart aan de Heer te geven. Door te
Read More

Heeft Jezus het kruis voor ons gedragen?

By cpolifecoach no comments
“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.” (Matteüs 16:24) Nogal wat christenen geloven dat
Read More

De kortste weg naar zegen in je leven

By cpolifecoach 2 comments
Ik begin deze blog met een kort inkijkje in het hart van een gewone vader. Ik ben vader van drie prachtige dochters. Vanaf het prilste begin heb ik maar één
Read More

Veroordeling en de wetmatigheid van projectie

By cpolifecoach no comments
Onze binnenwereld vormt onze buitenwereld. Datgene wat wij in anderen veroordelen, kunnen we alleen waarnemen bij de ander als het bewust of onbewust deel uit maakt van onze eigen binnenwereld.
Read More

De twee stemmen in je hoofd

By cpolifecoach no comments
Kan jouw godsbeeld wel een positieve boost gebruiken? Lees dan deze blog. Met deze blog wil ik je helpen om af te rekenen met een negatief godsbeeld. De kans is
Read More