De Weg naar bewustwording van onze goddelijke natuur

0 Comments

Jezus: “Zolang ik in de wereld ben, ben ik het Licht der wereld.” (Johannes 9:5)

Jezus is al een poosje niet meer in ‘deze wereld’. Sinds zijn verheerlijking door de zogenoemde ‘hemelvaart’ is hij niet meer het Licht van ‘deze wereld’. De bedoeling is dat er andere mensen als Zonen van God (m/v) openbaar worden, zodat zij hier en nu het Licht der wereld kunnen zijn. Dat is waar de zuchtende schepping met reikhalzend verlangen op wacht.

Openbaar worden als Zoon van God (m/v) is de Weg naar de volle bewustwording van onze goddelijke natuur. Deze Weg verloopt via een vast patroon.

METANOIA → MIND-SHIFT → METAMORFOSE

Het begint met vernieuwing van ons denken (metanoia). Dat leidt tot een bewustzijnsverandering (mind-shift) waardoor we ons bewust worden van onze Christus-identiteit. Vanuit het Christusbewustzijn ondergaan we een gedaanteverandering (metamorfose) van heerlijkheid tot heerlijkheid, waardoor we ons onze goddelijke natuur bewust worden (het Godsbewustzijn).

De drie belangrijkste punten waarop we ons denken mogen vernieuwen zijn:
1. niet meer denken in goed en kwaad (geen oordeel hebben);
2. geen kwaad met kwaad vergelden door ons menselijke rechtvaardigheidsgevoel af te leggen (denken vanuit Gods perspectief);
3. Christus is alles en in allen; alle dingen zijn met elkaar verbonden en de ganse aarde is vol van Gods heerlijkheid.

Als we overeenkomstig deze punten gaan denken en daarin volharden, dan zal op den duur onze staat van bewustzijn veranderen. Er treedt een diepgaande en blijvende innerlijke verandering op, die we vervolgens in onze buitenwereld gaan waarnemen. Zo binnen, zo buiten.

Verlang jij naar deze innerlijke verandering en zou je daarbij begeleiding willen ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor ons coachingstraject Van Brein naar Bewustzijn.

Klik hier om je in te schrijven voor onze Nieuwsbrief.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *