Categorie: Koninkrijk

Jij bezit koninklijke waardigheid en autoriteit

By cpolifecoach no comments
We hebben net de verkiezingen van de tweede kamer achter de rug. Iedere partij die mee doet probeert zoveel mogelijk zetels te bemachtigen. Hoe meer zetels, hoe meer zeggingskracht. Zo
Read More

Een brief van God aan de mensheid

By cpolifecoach no comments
Koninkrijk van God, eeuwigheid Lieve, lieve mensheid, Wat kan ik ongelooflijk genieten van al het moois dat jullie tot stand hebben gebracht. Jullie zijn geweldige en vindingrijke creators gebleken, waardoor
Read More

Een hoopvolle boodschap en toekomst

By cpolifecoach no comments
Van brein naar bewustzijnWe hebben op dit moment een boodschap van verwachting en hoop op een betere wereld nodig. Gods boodschap van hoop en verwachting is eeuwenlang verborgen geweest, maar
Read More

Bekering | Wat is dat en hoe doe je dat?

By cpolifecoach no comments
Bekering, wat is dat?Het begrip ‘bekering’ kan allerlei associaties oproepen. Vaak gaat het om de oproep waarbij mensen gevraagd wordt om hun hart aan de Heer te geven. Door te
Read More

Heeft Jezus het kruis voor ons gedragen?

By cpolifecoach no comments
“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.” (Matteüs 16:24) Nogal wat christenen geloven dat
Read More

De kortste weg naar zegen in je leven

By cpolifecoach 2 comments
Ik begin deze blog met een kort inkijkje in het hart van een gewone vader. Ik ben vader van drie prachtige dochters. Vanaf het prilste begin heb ik maar één
Read More

Van Zon-Licht naar stof der aarde en weer terug

By cpolifecoach no comments
Met deze ietwat mysterieuze titel voor een blog, heb ik in één zin zowel het scheppingsproces als het verzoeningsproces van God willen samenvatten. De uitwerking van Gods Masterplan. “Want uit
Read More

Eeuwig leven in plaats van fysiek sterven

By cpolifecoach no comments
We leven in een tijd waarin de hele wereld alles op alles zet om de dood van het fysieke leven van mensen zolang mogelijk uit te stellen. De mens is
Read More

Bijbelse psychologie

By cpolifecoach no comments
Binnen de seculiere psychologie gaat men ervan uit dat in het onderbewustzijn van de mens allerlei ervaringen en emoties worden opgeslagen. Het onderbewustzijn heeft vervolgens invloed op ons dagelijkse leven,
Read More

Jij bent de Bron van levend Water!

By cpolifecoach no comments
“Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38) Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron
Read More