Het belang van een positief Zelfbeeld

0 Comments

Hoe is het met jouw zelfbeeld gesteld?

Denk niet te snel dat het wel goed zit met jouw zelfbeeld. Er is namelijk een verschil tussen een positief zelfbeeld (met een kleine ‘z’) en een positief Zelfbeeld (met een hoofdletter ‘Z’).

Je kan je positief over jezelf voelen als je iets gedaan hebt, waarmee je waardering oogst. Misschien werk je ergens waar het niet alleen maar om economisch gewin gaat, maar waar je iets voor je medemens kan betekenen, hetgeen je een positief gevoel over jezelf geeft. Je kunt trots zijn op dingen die je bereikt hebt in je leven. Ook dat kan een positief gevoel met zich meebrengen. En wat te denken van mensen die in God geloven en daar ook serieus naar proberen te leven. Het kan je een fijn gevoel geven en misschien zelfs wel (ongetwijfeld onbewust) het idee geven dat je beter bent dan mensen die niet geloven en er in jouw beleving maar op los leven. Dit alles valt onder de categorie positief zelfbeeld, maar heeft weinig te maken met een positief Zelfbeeld. Je bent immers niet wat je doet, gelooft of bereikt hebt. Neem datgene wat je doet, gelooft en bereikt hebt weg en het positieve gevoel, het positieve zelfbeeld dat dit met zich meebracht, zal snel verdampen.

Een positief Zelfbeeld is onvoorwaardelijk, ongeacht wat je doet, gelooft of bereikt hebt. Ware positieve eigenwaarde is niet gebaseerd op dat wat zich aan de buitenkant van je leven afspeelt, maar heeft alles te maken met wie je van binnen in de Kern bent. Zodra je je dat bewust wordt, wordt een positief Zelfbeeld vanzelfsprekend. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. Het is er gewoon!

Een negatief zelfbeeld is de wortel van alle kwaad!

Als je de Bijbel een beetje kent, dan heb je nu misschien de neiging om mij te corrigeren. Niet een negatief zelfbeeld, maar geld is toch de wortel van alle kwaad? Bijna goed! Niet geld, maar de hang naar geld is volgens de Bijbel de wortel van alle kwaad. De liefde voor geld verraadt een negatief zelfbeeld. Geld geeft, net als kennis, een bepaalde macht en dat is wat we zoeken, als we niet in onze eigen kracht geloven.

We leven in een wereld waar sprake is van een collectief negatief zelfbeeld en dat is de oorzaak van alle problemen, waar we als mensheid mee te maken hebben. Denk aan: verwoesting van natuur in combinatie met CO2 uitstoot, conflicten en dreigende oorlogen met als gevolg de hoge immigratie van vluchtelingen, de sociale ongelijkheid en armoede, enzovoort.

Zolang we deze symptomen denken te kunnen bestrijden met kennis en een berg geld, gaan we de problemen niet oplossen. We zullen iets aan ons (collectieve) zelfbeeld moeten doen!

Het collectief negatieve zelfbeeld in het rijke westen hebben we mede te danken aan de westerse christelijke (calvinistische) theologie. De mens is in zonde ontvangen en geboren en daarom geneigd God en zijn naasten te haten. Dit negatieve zelfbeeld is in ons collectieve geheugen opgeslagen en kan door een religieuze opvoeding extra versterkt worden. Op persoonlijk vlak kan een negatief zelfbeeld ook voor heel wat problemen zorgen.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Hoe kunnen we de wereld veranderen, als we niet in onszelf geloven?
Als ons negatieve zelfbeeld leidt tot uitspraken als:

– Ze zien mij al aankomen.
– Ik ben vast niet slim genoeg.
– Wat heb ik nu bij te dragen?
– Wat zullen ze wel niet van mij denken?
– Wie ben ik, om daar iets van te zeggen?

Werken aan je zelfbeeld, aan zelfacceptatie, is de grootste bijdrage die je kan leveren aan het verbeteren van de wereld. En dan bedoel ik het positieve Zelfbeeld (met een hoofdletter ‘Z’), dat niet afhankelijk is van dingen die we doen, geloven of bereikt hebben.

De belangrijkste boodschap die Jezus heeft nagelaten, is: God liefhebben boven alles. En het verrassende is dat we dit volgens Jezus doen door onze naasten lief te hebben als onszelf! Deze twee geboden zijn namelijk gelijk aan elkaar (Matteüs 22:39). Het begint dus met het liefhebben van onszelf. We kunnen de wereld alleen verbeteren door het ontwikkelen van Zelfacceptatie en een gezonde dosis Zelf-liefde! Zowel persoonlijk als collectief. Dus als jij de wereld wilt verbeteren, begin dan bij jezelf!

Er voltrekt zich momenteel een spirituele shift, waardoor het negatieve zelfbeeld aan het verdwijnen is. En dat is goed nieuws! Als we ons bewust gaan worden wie we werkelijk zijn, pas dan kunnen we het Licht van Christus gaan laten schijnen in de wereld. De donkere tijd waarin we leven kan wel wat Licht gebruiken.

Verlang jij ernaar om het Licht van Christus te laten schijnen en wil je daarvoor aan een positief Zelfbeeld werken? Maak dan via onze contactpagina vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

#PleaseShare

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *