Categorie: Diversen

Er is hoop en verwachting voor iedereen!

By Peter Overduin no comments
Lieve zus, lieve broer, Ja, ik bedoel jou, lieve medemens! Ik weet uiteraard niet in wat voor situatie jij je op dit moment bevindt. Misschien gaat het wel top met
Read More

Radicale genade voor relschoppers

By Peter Overduin no comments
Er komt een jongeman aan je deur. Hij komt net uit de stad waar hij mee heeft gedaan aan het rellen en plunderen, waarbij hij de boel kort en klein
Read More

Onze lamp hoort op de kandelaar

By Peter Overduin no comments
Zoals de wet van Mozes een schaduw is van de vloek van zonde en dood, waar de hele mensheid onder gebukt gaat, zo is Jezus van Nazareth een schaduw van
Read More

Zoekt de dingen die boven zijn

By Peter Overduin no comments
Een bericht voor mensen die zich zorgen maken over de eindtijd. Mocht jij je zorgen maken om alles wat er momenteel in de wereld gebeurd en ben je misschien wel
Read More

Veroordeling en projectie

By Peter Overduin no comments
Onze binnenwereld vormt onze buitenwereld. Datgene wat wij in anderen veroordelen, kunnen we alleen waarnemen bij de ander als het bewust of onbewust deel uit maakt van onze eigen binnenwereld.
Read More

De twee stemmen in je hoofd

By Peter Overduin no comments
Kan jouw godsbeeld wel een positieve boost gebruiken? Lees dan deze blog. Met deze blog wil ik je helpen om af te rekenen met een negatief godsbeeld. De kans is
Read More

Zo kennen wij van nu aan niemand naar het vlees

By Peter Overduin no comments
Het systeem van ‘deze wereld’ (het rijk der duisternis) is gebaseerd op het toepassen van de kennis van goed en kwaad. Hierdoor is de schepping onder de vloek van zonde
Read More

Symptoombestrijding – ook in de kerk!

By Peter Overduin no comments
Is het jou wel eens opgevallen dat mensen liever aan symptoombestrijding doen in plaats van de wortel van problemen te willen aanpakken? Dit fenomeen is overduidelijk te zien bij de
Read More

LEVEN vanuit je HART en luisteren naar je LIJF

By Peter Overduin no comments
Ons brein is een geweldig stuk gereedschap dat heel goed van pas kan komen in ons leven van alledag. We moeten het dan wel gebruiken waar het voor bedoeld is!
Read More

Het mysterie Christus in ons

By Peter Overduin no comments
Jezus van Nazareth heeft als mens het mysterie geopenbaard dat vanaf alle eeuwen en alle geslachten verborgen was gebleven. (Kolossenzen 1:26,27) Dat mysterie is: Christus in ons, de hoop op
Read More