Visie en logo

Onze visie
Wij dromen van een wereld waarin iedereen zowel in zichzelf als in alle medemensen, elk dier, iedere boom, bloem, plant – ofwel in de gehele schepping – Christus gaat (h)erkennen en liefhebben. Ofwel maximale inclusiviteit!

Het logo
Op het eerste gezicht lijkt het logo, waarin de letters C, P en O zichtbaar zijn, een verwijzing naar CoachingsPraktijk Overduin. Dat is uiteraard ook het geval! De letters C, P en O zijn echter ook een hint naar de visie van waaruit we bij het coachen werken. Deze letters staan namelijk ook voor: Christus Peter/Petra geheel omsloten door de O.
Dat moeten we natuurlijk even uitleggen …

De O staat voor onze universele, holistische visie op de werkelijkheid. Er is maar één werkelijkheid, die zowel de onzichtbare als de zichtbare wereld omvat. Met een mooie term ook wel ‘non-dualism’ genoemd. Het onzichtbare wordt zichtbaar als de energie binnen het onzichtbare een lagere frequentie aanneemt. Zodoende wordt het onzichtbare zichtbaar en tastbaar. De zichtbare wereld zou je dus als gestolde (levens)energie kunnen zien. Het onzichtbare en zichtbare zijn dus twee kanten van dezelfde medaille; die van de natuurlijke werkelijkheid.

De C (van Christus) is de benaming die we persoonlijk geven aan het onzichtbare binnen die ene werkelijkheid. De keuze voor deze benaming heeft te maken met onze christelijke achtergrond. Veel mensen denken dat Christus de achternaam van Jezus is. Christus staat echter voor de zalving door de Geest van God, het Licht van de wereld, die onze duisternis wil verlichten. Jezus van Nazareth heeft ons de Christus geopenbaard. Hij leefde op aarde zoals God ieder mens bedoeld heeft. Jezus wandelde in zijn bestemming en nodig ons uit hetzelfde te gaan doen. 

De P (van Peter en Petra) staat voor één van de vele fysieke vormen waarin het onzichtbare zich als zichtbaar en tastbaar manifesteert. Het gaat hierbij om een fysieke (uitings)vorm van Christus, waar een naam aan gegeven is om hem te kunnen onderscheiden van de vele andere fysieke vormen die de schepping rijk is.

Het mooie aan deze visie is het universele karakter ervan. Niets en niemand op deze wereld kan zich laten voorstaan op zijn afkomst. Alles en iedereen is een creatie vanuit het Licht van Christus en in essentie zijn we allemaal één. Als we dat meer zouden beseffen, zou de wereld er een stuk mooier uit gaan zien! Daar willen we met onze coaching graag aan bijdragen!