Visie en logo

Onze visie
Wij dromen van een wereld waarin iedereen zowel in zichzelf als in alle medemensen, elk dier, iedere boom, bloem, plant – ofwel in de gehele schepping – Christus gaat (h)erkennen en liefhebben. Ofwel maximale inclusiviteit!

Het logo
Op het eerste gezicht lijkt het logo, waarin de letters C, P en O zichtbaar zijn, een verwijzing naar CoachingsPraktijk Overduin. Dat is uiteraard ook het geval! De letters C, P en O zijn echter ook een hint naar de visie van waaruit we bij het coachen werken. Deze letters staan namelijk ook voor: Christus Peter/Petra geheel omsloten door de O.
Dat moeten we natuurlijk even uitleggen …

De O staat voor onze universele, holistische visie op de werkelijkheid. Er is maar één werkelijkheid, die zowel de onzichtbare (geestelijke) als de zichtbare (natuurlijke) wereld omvat. Het onzichtbare manifesteert zich in het zichtbare. Dit zijn geen twee gescheiden werelden, maar twee kanten van dezelfde medaille.  

De C (van Christus) staat voor de zalving van Gods Geest, het Licht van de wereld, die onze (natuurlijke) duisternis wil verlichten. Jezus van Nazareth heeft ons het mysterie van Christus in ons op een unieke wijze geopenbaard. Hij leefde op aarde zoals God ieder mens bedoeld heeft. Jezus wandelde in zijn bestemming en nodigt ons uit hetzelfde te gaan doen. 

De P (van Peter en Petra) staat voor één van de vele fysieke vormen waarin het onzichtbare zich als zichtbaar en tastbaar manifesteert. Het gaat hierbij om één van de vele fysieke (uitings)vormen van Christus, die de schepping rijk is.

Het mooie aan deze visie is het universele karakter ervan. Niemand kan zich op grond van zijn/haar afkomst, verheffen boven een ander. We zijn namelijk allemaal een creatie vanuit het Licht van Christus en in essentie zijn we allemaal één. Hoe meer we ons dat bewust gaan worden, hoe zichtbaarder het koninkrijk van God op aarde zal worden. Daar willen we met onze coaching graag aan bijdragen!