Online cursus – Het koninkrijk van God

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al langere tijd verlangen naar het zichtbaar worden van het koninkrijk van God in hun eigen leven en in hun omgeving. Het kan aan ons gaan knagen als we er na lang bidden en geloven nog maar zo weinig van zien.

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.” (Spreuken 13:12).

Dat het koninkrijk van God niet of nauwelijks zichtbaar wordt in ons leven komt door het geloofssysteem waar we in geloven, hetgeen bepalend is voor ons zelfbeeld en ons Godsbeeld. We kunnen onszelf aanleren om heel positief over onszelf te denken, maar dat wil niet zeggen dat we vanuit ons bewustzijn werkelijk ‘weten’ wie we zijn. Het bewustzijn gaat een laag dieper dan rationeel weten en emotioneel voelen. Je hoeft het jezelf dan niet steeds meer in herinnering te brengen, omdat je gewoon ‘weet’ wie je bent zonder er over na te hoeven denken. Zolang we ons onze koninklijke waardigheid niet bewust zijn en ons ten diepste blijven identificeren met een (geredde) zondaar, kan het koninkrijk van God niet zichtbaar worden in ons leven. Onze binnenwereld is namelijk bepalend voor wat wij in onze buitenwereld zullen waarnemen.

In deze cursus leggen we de basis voor een gezond, positief en Bijbels zelfbeeld (onze binnenwereld). Verder laten we zien hoe je je dat bewust kunt worden in je binnenwereld en hoe het koninkrijk van God uiteindelijk zichtbaar zal worden in onze buitenwereld. We zullen dit doen aan de hand van de drie belangrijkste levensvragen:

1. Waar kom ik vandaan? (les 1)
2. Waarom ben ik hier? (les 2)
3.
Waar ga ik naar toe? (les 3)

Bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen nemen we Romeinen 11:36 als uitgangspunt.

1. Uit God;
2. door God;
3.
tot God.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor de cursus? Stuur dan een bericht via de contactpagina op onze website.

Na de aanmelding ontvang je van ons inloggegevens, waarmee je de cursus vrijblijvend en in je eigen tempo kunt volgen. Aan het eind van iedere les staan een aantal vragen en een opdracht die je helpen bij de verwerking van de lesinhoud. Desgewenst mag je de antwoorden op deze vragen naar ons doorsturen, zodat we er feedback op kunnen geven. Eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de lessen kun je ook naar ons toesturen. Een persoonlijk gesprek waarin we doorpraten over de inhoud van de lessen behoort ook tot de mogelijkheden. Verdere aanwijzingen volgen aan het eind van iedere les.