Mijn Aanbod

Hieronder een overzicht van de diensten die ik momenteel aanbied.

Born Again in Fifty Days

Dit individuele coachingstraject bestaat uit zeven gesprekken van een à anderhalf uur, inclusief een intakegesprek en een evaluatiegesprek.

Be the Light in the World

Een discipelschaptraject in een kleine groep van vier personen, met zeven wekelijkse bijeenkomsten en de mogelijkheid van individuele coaching.

Coachingstraject

Het standaard coachingstraject bestaat uit vijf gesprekken van een à anderhalf uur; het gratis kennismakingsgesprek niet meegerekend.

Vervolggesprek / Nazorggesprek

Na het coachingstraject kunnen er extra gesprekken worden ingepland. Een Nazorggesprek in een later stadium is ook mogelijk.

Wandelgesprek

Een coachingsgesprek tijdens een wandeling van anderhalf uur in Park Hitland.

Dinergesprek

Een coachingsgesprek van twee uur onder het genot van een heerlijke maaltijd.