Peter Overduin

Overtuigingen hebben bepaald hoe jouw leven er vandaag de dag uitziet.
Door hier zicht op te krijgen, kun je bepalen hoe je leven van morgen er uitziet.


Mijn naam is Peter Overduin. Ik kom uit een christelijk nest met nogal wat dominees in de familie. Op jonge leeftijd wist ik al dat ik net als mijn opa, twee van mijn overgrootvaders en een betovergrootvader ooit dominee zou willen worden.
Het liep allemaal iets anders …

Na de basisschool, MAVO en de MTS ging ik werken in de Elektrotechniek. Ik trouwde al op vrij jonge leeftijd en na zeven jaar hadden we drie kinderen. Huisje, boompje, beestje …

Na twaalf jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, kwam mijn verlangen om dominee te worden weer boven. Ik besloot om voor een interkerkelijke organisatie te gaan werken en om daarnaast in deeltijd HBO Godsdienst Pastoraal Werk (Theologie) te gaan studeren. Zo gezegd, zo gedaan. In deze periode heb ik vooral missionair en diaconaal werk gedaan. Ik genoot van het contact met mensen en merkte dat ik met mijn manier van werken mensen in beweging kon brengen.

Inmiddels was ik met mijn gezin vanuit een traditionele kerk, via een evangelische gemeente in een pinkstergemeente terecht gekomen. Dat bracht mijn droom om ‘dominee’ te worden dichterbij. Binnen de traditionele kerken is een universitaire opleiding vereist om dominee te worden. Binnen de evangelische setting wordt de dominee ‘voorganger’ genoemd en is een HBO-opleiding meer dan voldoende.
Het liep echter opnieuw iets anders …

Omdat ik een rasechte out of the box denker ben, had ik zo mijn eigen ideeën over de grote dogma’s van het christendom. Ik merkte dat mijn visie door meerdere mensen binnen mijn christelijke omgeving met belangstelling werd gevolgd, maar door anderen juist met argusogen werd bekeken. Als gevolg van de vele theologische vragen en een grote dosis teleurstelling raakte ik in 2013 mijn geloof volledig kwijt. Dit duurde tot begin 2020. Ondanks dat ik er niet naar op zoek was, kreeg ik door een geestelijke ervaring mijn geloof, roepingsbesef en passie volledig terug. Twee maanden later kwam corona om de hoek kijken. Wat mij betreft geen toeval.

Ik geloof in de noodzaak van een nieuwe Reformatie binnen de christelijke kerk. De kerk zal weer terug moeten keren naar haar hoofdtaken. Het in daad en woord verkondigen van het evangelie van het koninkrijk zonder vermenging met het zuurdesem van de wet. De zogenoemde jonge wijn in nieuwe zakken.

Inmiddels heb ik Abraham gezien en heb ik een flinke dosis levenservaring en mensenkennis opgedaan, die in mijn coachingspraktijk goed van pas komen. Ik geniet van de omgang met mensen en doe niets liever dan hen ondersteunen bij het ontdekken en verwezenlijken van hun ware passie. Ik focus mij daarbij op groei in geestelijk bewustzijn met als doel dat mensen openbaar zullen worden als zonen en dochters van God.

Verder ben ik beschikbaar voor het adviseren en begeleiden van kerken/gemeenten bij de inhoudelijke doordenking van het evangelie, met als doel dat de verkondiging ervan in relevantie en kracht zal toenemen. Zowel voor kerkenraden en oudstenraden, als voor predikanten, voorgangers en andere kerkelijk werkers, die zich toeleggen op de verkondiging van het evangelie.

En last but not least, bied ik mijzelf aan als spreker voor samenkomsten van kerken en gemeenten. Ben ik toch nog een beetje ‘dominee’. 😇 Klik hier voor meer info.