Peter Overduin

Overtuigingen hebben bepaald hoe jouw leven er vandaag de dag uitziet.
Door hier zicht op te krijgen, kun je bepalen hoe je leven van morgen er uitziet.


Mijn naam is Peter Overduin. Ik kom uit een christelijk nest met nogal wat dominees in de familie. Op jonge leeftijd wist ik al dat ik net als mijn opa, twee van mijn overgrootvaders en een betovergrootvader ooit dominee zou willen worden.
Het liep allemaal iets anders …

Na de basisschool, MAVO en de MTS ging ik werken in de Elektrotechniek. Ik trouwde al op vrij jonge leeftijd en na zeven jaar hadden we drie kinderen. Huisje, boompje, beestje …

Na twaalf jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, kwam mijn verlangen om dominee te worden weer boven. Ik besloot om voor een interkerkelijke organisatie te gaan werken en om daarnaast in deeltijd HBO Godsdienst Pastoraal Werk (Theologie) te gaan studeren. Zo gezegd, zo gedaan. In deze periode heb ik vooral missionair en diaconaal werk gedaan. Ik genoot van het contact met mensen en merkte dat ik met mijn manier van werken mensen in beweging kon brengen.

Inmiddels was ik met mijn gezin vanuit een traditionele kerk, via een evangelische gemeente in een pinkstergemeente terecht gekomen. Dat bracht mijn droom om ‘dominee’ te worden dichterbij. Binnen de traditionele kerken is een universitaire opleiding vereist om dominee te worden. Binnen de evangelische setting wordt de dominee ‘voorganger’ genoemd en is een HBO-opleiding meer dan voldoende.
Het liep echter opnieuw iets anders …

Omdat ik een rasechte out of the box denker ben, had ik zo mijn eigen gedachten over de grote dogma’s van het christendom. Ik merkte dat mijn visie door meerdere mensen binnen mijn omgeving met belangstelling werd omarmd en dat mijn ideeën zelfacceptatie en zelfontplooiing teweegbrachten. Helaas werd mijn visie door de leidinggevenden binnen de evangelische kerken met argusogen bekeken, waardoor mijn droom om ‘dominee’ te worden voorgoed verkeken leek.

Eindelijk begon ik mij af te vragen waarom ik van jongs af aan nu zo graag dominee wilde worden en wat mij daar nu het meeste in aansprak. Al snel kwam ik tot de conclusie dat het mij fascineert wat mensen bezighoudt en dat het begeleiden / coachen van mensen al die tijd mijn werkelijke drijfveer achter mijn droom is geweest. Dat ik daar voor mijzelf al op jonge leeftijd het ‘dominee worden’ aan had verbonden, kwam door mijn christelijke achtergrond en de overtuiging die daarmee gepaard ging. Zelfs na jaren van strubbelingen, bleef deze conditionering een grote rol spelen. Na de confrontatie met mijn overtuigingen kwam mijn werkelijke passie onder de vaste laag van conditioneringen vandaan. Had ik deze eerder onder de loep durven nemen, dan had ik mijn droom eerder in vervulling zien gaan.

Inmiddels heb ik Abraham gezien en heb een flinke dosis levenservaring en mensenkennis opgedaan, die in mijn coachingspraktijk goed van pas komen. Ik geniet van de omgang met mensen en doe niets liever dan hen ondersteunen bij het ontdekken en verwezenlijken van hun ware passie. Ik nodig je dan ook van harte uit om langs te komen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Daarnaast bied ik mijzelf aan als spreker voor samenkomsten van kerken en gemeenten. Ben ik toch nog een beetje ‘dominee’. 😇 Klik hier voor meer info.