(S)preekbeurt

Je kunt mij uitnodigen als spreker voor samenkomsten van christelijke gemeenten.

Mijn preken zijn altijd gericht op openbaring van het nieuwe verbond. Favoriete thema’s zijn:

  • Het verschil tussen het oude en nieuwe verbond
  • De kern van de boodschap van Jezus
  • Wat is het goede nieuws van het evangelie?
  • De tempel van ons lichaam (voorhof / heilige / heilige der heiligen)
  • Het verschil tussen onze Christus-identiteit en het ‘in Christus’ zijn

De boodschap die door deze thema’s heen zal klinken, is vernieuwend, uitdagend en zet mensen in beweging. Mijn doel met iedere preek is dat het koninkrijk van God meer zichtbaar zal worden op aarde. Dat gebeurt als mensen als zonen van God (m/v) openbaar worden en zo het Licht van Christus laten schijnen in hun omgeving.

Wat zijn de kosten?
We werken bij al onze activiteiten op basis van het Bijbelse principe dat de arbeider zijn loon waard is. Je bepaalt zelf tijdens of na het traject wat het je waard is (geweest). Daarnaast mag je het bedrag dat je wilt geven laten afhangen van je financiële draagkracht. Iemand die wat minder draagkrachtig is, kan zo voor een lager bedrag de coaching volgen en iemand die voldoende te besteden heeft, kan misschien wat meer geven. Voor de reiskosten reken ik een vast bedrag, namelijk € 0,30 per gereden kilometer (heen en terug). Voor het bedrag dat je uiteindelijk geeft, wordt een factuur opgesteld in verband met de administratieve verwerking in de boekhouding.