Jij bezit koninklijke waardigheid en autoriteit

0 Comments

We hebben net de verkiezingen van de tweede kamer achter de rug. Iedere partij die mee doet probeert zoveel mogelijk zetels te bemachtigen. Hoe meer zetels, hoe meer zeggingskracht. Zo werkt dat in de natuurlijke wereld. In de geestelijke wereld is er maar één partij en dat is de partij van de volmaakte Liefde en iedereen mag deel uitmaken van het kabinet in de tweede kamer, het Christus-kabinet. De tweede kamer zou je kunnen zien als de tweede hemel, het Christusbewustzijn. De Koning der koningen bevindt zich in de derde hemel, het Godsbewustzijn.

Voor de Koning der koningen is iedereen gelijk en iedereen heeft evenveel zeggingskracht. Er is alleen één probleem en dat is dat de meeste mensen het zich niet bewust zijn. Zij bevinden zich daardoor in de eerste hemel, ook wel het rijk der duisternis wordt genoemd. Zolang ons geestelijke bewustzijn verduisterd is wandelen we in het duister. Daar zien en/of geloven we niet dat we met koninklijke waardigheid en autoriteit bekleed zijn. We laten ons leiden door de omstandigheden en denken dat de natuurlijke regering voor oplossingen moet zorgen. Als we vanuit de duisternis het heft in eigen handen nemen om iets van het leven te maken, dan gaat het om tijdelijke bouwwerken van hout, hooi en stro. Die bouwwerken kunnen niet meegenomen worden in de derde hemel, het koninkrijk van God.

Om het koninkrijk van God (de derde hemel) op aarde zichtbaar te maken is het nodig dat iedereen in de tweede kamer komt (het koninkrijk van het Licht; de tweede hemel) en deel uit gaat maken van het hemelse parlement. Het goede nieuws is dat iedereen daar toegang toe heeft, niemand uitgezonderd. Jezus van Nazareth, de voorzitter van de tweede kamer, heeft de deur wagenwijd opengezet en is zelf als eerste door die deur naar binnengegaan. Hij wil de ogen van ons bewustzijn openen en roept ons op om vanuit het rijk der duisternis (de eerste hemel) het koninkrijk van het Licht (de tweede hemel) binnen te gaan. De verdrukten in de duisternis zullen volledige vrijheid vinden in de tweede kamer. Jezus van Nazareth weet als geen ander hoe we de overstap kunnen maken en wat daarvoor nodig is.

De boodschap die Jezus 2000 jaar geleden verkondigde, is alleen onder een dikke laag stof geraakt. Zodoende is het koninkrijk van God nog steeds niet zichtbaar geworden op aarde. De blijde boodschap, die onder het stof vandaan moet komen, luidt: Christus in ons de hoop op heerlijkheid! En dat geldt voor alle mensen van alle tijden!

De Koning der koningen heeft zijn macht volledig gedelegeerd aan Christus. Christus is de Koning van het universum. Christus is de ware identiteit van alle mensen! Dat betekent dat alle mensen koninginnen en koningen zijn! Ja, je leest het goed, ALLE mensen zijn koninginnen en koningen! Zolang mensen hun ware identiteit niet kennen, wandelen ze echter nog in de duisternis. De gevolgen hiervan zien we in de wereld om ons heen. Er is maar één manier om uit deze duisternis op te staan en dat is door je ware identiteit te omarmen! Die identiteit ontvang je niet door ‘in Christus’ te zijn. Nee, jouw identiteit is van nature Christus en dat is nooit veranderd! Jij bent Christus, een Gezalfde des Heren, op precies dezelfde manier als Jezus van Nazareth en dat geldt voor ALLE mensen! Jij bezit koninklijke waardigheid en autoriteit. Zodra je je dat bewust bent, ben je in de tweede kamer van het Christusbewustzijn binnengegaan.

Zolang we ons dit niet bewust zijn, gaan we het koninkrijk van God op aarde niet zichtbaar zien worden. Jezus van Nazareth was mens als ieder ander mens en ieder mens is net zo Christus als Jezus van Nazareth. Er is geen onderscheid, alleen vanuit ons verduisterde bewustzijn creëren we onderscheid! Geloof jij nog in onderscheid, dan is je bewustzijn nog verduisterd. Dat is geen veroordeling, maar een aanmoediging om het rijk der duisternis achter je te laten en het koninkrijk van het Licht binnen te gaan. Zolang we Jezus nog tussen God en onszelf in plaatsen zijn we ons onze ware identiteit nog niet bewust. Jezus doet graag een stap opzij om jou als koningin of koning te zien schitteren! Maar dan moet je hem wel loslaten, net zoals zijn leerlingen hem met Hemelvaart moesten loslaten. Is dat moeilijk? Ja, dat zal voor veel christenen niet zonder slag of stoot gaan. Maar het is de enige weg die naar Pinksteren in ons eigen leven leidt en dat is nodig om als koninginnen en koningen in het Licht van Christus te gaan wandelen, deel te gaan nemen aan de hemelse regering.

Uiteindelijk als iedereen de tweede kamer is binnengaan, zal de hele mensheid worden opgenomen in heerlijkheid. Dat gebeurt zodra alle vijanden uit de duisternis onderworpen zijn en Christus het koningschap overgedragen zal hebben aan de Koning der koningen. God zal dan zijn alles en in allen.

Wil jij als koningin of koning schitteren te midden van de donkere wereld, maar lukt het maar niet om in je koninklijke positie te blijven staan? Neem dan gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. We gaan dan samen kijken hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie over het coachingtraject Van Brein naar Bewustzijn

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *