De pijn van gekwetste Liefde

0 Comments

De diepste pijn die we als mens kunnen voelen is de pijn van het niet gezien en niet gehoord worden. De pijn van het er niet mogen zijn. De pijn van naar de achtergrond, uit het leven, geduwd te worden.

Het gaat hierbij om de meest wezenlijke pijn die we kunnen ervaren, de pijn van afwijzing van ons ware Zelf, Christus in ons. Het is de pijn van Christus, de eerstgeborene van de ganse schepping, het Licht der wereld. Vanaf de grondlegging der wereld wordt Christus weggeduwd uit het leven van de mens. Terwijl Christus vanuit Gods volmaakte Liefde tot ons is gekomen om onze duisternis te verdrijven en het Licht in ons leven te laten schijnen. De pijn van Christus is de pijn van gekwetste Liefde, het lijden van Christus sinds mensenheugenis.

God (Liefde) manifesteert zich via de incarnatie van Christus (vleeswording) als mens van vlees en bloed. Wij mensen zijn de Bron van eeuwige Liefde, maar zolang we Christus uit ons leven wegduwen, zal ons bewustzijn verduisterd zijn en projecteren we vanuit het vlees de pijn van gekwetste Liefde. Die pijn veroorzaakt al het kwaad en lijden in de wereld.

Jezus van Nazareth heeft aan het kruis het wezenlijke van het lijden van Christus van alle tijden aan ons geopenbaard.

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Waarom ziet u mij niet? Waarom mag ik er niet zijn?!

Tegelijk heeft Jezus aan het kruis laten zien hoe we met deze pijn om zouden moeten gaan. Hoe we het lijden van Christus als mens(heid) kunnen ombuigen naar volmaakte Liefde.

Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Het lijden van Christus speelt in het leven van ieder mens een rol. De cruciale vraag is: hoe gaan we ermee om? Dat kan op twee manieren.

We kunnen de pijn van gekwetste Liefde proberen weg te duwen, doen alsof het niet bestaat. Dat is de reactie vanuit het vlees. Hoe ver we het ook wegduwen, het zal een rol blijven spelen in onze binnenwereld en dat zullen we blijven terugzien in onze buitenwereld. Gekwetste Liefde die niet wordt onderkent, zal indirect en onbewust andere mensen gaan kwetsen. Het lijden van Christus omvat het lijden van alle mensen van alle tijden. Zolang we naar het vlees blijven wandelen, zal de pijn van Christus een weg blijven zoeken om gehoord en gestild te worden.

We kunnen de pijn van Christus ook onderkennen en in de ogen kijken. Dit is alleen mogelijk door ons vlees te kruisigen en in de Geest te gaan wandelen. We worden dan net als Jezus van Nazareth deelgenoot aan het lijden van Christus. Dat betekent dat we onze vleselijke rechtvaardigheidsgevoelens aan het kruis zullen moeten nagelen. Dwars daardoor heen zullen we in staat zijn om de pijn en het verdriet van de gekwetste Liefde om te keren in volmaakte Liefde voor onszelf en onze naasten. Dan zal onze Bron van Liefde worden geopend en zal het levende Water uit ons binnenste gaan stromen. De schepping wacht met reikhalzend verlangen op mensen die op deze manier als ‘Zonen van God’ openbaar gaan worden.

De Liefde is lankmoedig, de Liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de Liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.” (1 Korintiërs 13:4-7)

Herken jij de pijn van gekwetste Liefde in je leven en verlang jij ernaar om jouw Bron van volmaakte Liefde te laten stromen naar mensen om je heen? Dan ga ik graag in gesprek met je om je te bemoedigen en je te ondersteunen waar nodig. Schroom niet en neem contact met me op om een afspraak te maken!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *