Bekering | Wat is dat en hoe doe je dat?

By cpolifecoach no comments
Bekering, wat is dat?Het begrip ‘bekering’ kan allerlei associaties oproepen. Vaak gaat het om de oproep waarbij mensen gevraagd wordt om hun hart aan de Heer te geven. Door te
Read More

Heeft Jezus het kruis voor ons gedragen?

By cpolifecoach no comments
“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.” (Matteüs 16:24) Nogal wat christenen geloven dat
Read More

De kortste weg naar zegen in je leven

By cpolifecoach 2 comments
Ik begin deze blog met een kort inkijkje in het hart van een gewone vader. Ik ben vader van drie prachtige dochters. Vanaf het prilste begin heb ik maar één
Read More

Veroordeling en de wetmatigheid van projectie

By cpolifecoach no comments
Onze binnenwereld vormt onze buitenwereld. Datgene wat wij in anderen veroordelen, kunnen we alleen waarnemen bij de ander als het bewust of onbewust deel uit maakt van onze eigen binnenwereld.
Read More

De twee stemmen in je hoofd

By cpolifecoach no comments
Kan jouw godsbeeld wel een positieve boost gebruiken? Lees dan deze blog. Met deze blog wil ik je helpen om af te rekenen met een negatief godsbeeld. De kans is
Read More

Van Zon-Licht naar stof der aarde en weer terug

By cpolifecoach no comments
Met deze ietwat mysterieuze titel voor een blog, heb ik in één zin zowel het scheppingsproces als het verzoeningsproces van God willen samenvatten. De uitwerking van Gods Masterplan. “Want uit
Read More