Van Zon-Licht naar stof der aarde en weer terug

0 Comments

Met deze ietwat mysterieuze titel voor een blog, heb ik in één zin zowel het scheppingsproces als het verzoeningsproces van God willen samenvatten. De uitwerking van Gods Masterplan.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Romeinen 11:36)

God woont in een ontoegankelijk Licht. Er is niet zoveel verbeeldingskracht voor nodig om ons God voor te stellen als de Zon.

En God sprak: Licht! (Genesis 1:3). Het gesproken Woord is het Licht, waarin Leven is, Christus. De lichtstralen van de Zon, die alle mensen verwarmen. Het waarachtige Licht dat alle mensen verlicht (Johannes 1:9).

Gods Lichtstralen, Christus, breken op de grens van hemel en aarde, de grens van de lucht en de wateren (de vloed) en worden diffuus, de frequentie neemt af en er vormt zich materie. De incarnatie van Christus is een feit. Geen kwaad woord over materie, het stof der aarde, het is en blijft goddelijk!

Alles is UIT God. Christus is alles en in allen. De schepping wordt bijeengehouden door het Woord, Christus, het Licht der wereld.

God is in Christus de wereld met zich aan het verzoenen.” (2 Korintiërs 5:19)

Het verzoeningsproces, dat deel uitmaakt van het scheppingsproces, is nog steeds gaande. Alles is DOOR God.

Het Griekse woord voor verzoening, katallasso. bestaat uit twee delen, kata en allasso. De letterlijke betekenis hiervan is: afdalen om iets om te keren of een andere vorm te geven.

God is in Christus afgedaald in het rijk van de duisternis om het om te keren in Licht, om te vormen tot heerlijkheid.

Uiteindelijk zal het verzoeningsproces en het scheppingsproces worden voltooid. Alles is TOT God. God is alles en in allen.

De mens, gemaakt uit het stof der aarde, speelt bij het verzoeningsproces een cruciale rol. Onze val in het bewustzijn (van Zon naar stof der aarde) wordt ons niet aangerekend en het Woord der verzoening (Christus) is in ons gelegd (2 Korintiërs 5:19). Hierdoor kan de mens als enige in de schepping zichzelf als het Licht van Christus bewust worden en zo tot de theosis (vergoddelijking) komen. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.

De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God. De schepping is pas voltooid als zij ook zelf bevrijd zal zijn van de dienstbaarheid aan de vergankelijk, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods (Romeinen 8:19-21).

De weg die de mens Jezus van Nazareth ons is voorgegaan loopt vanuit het rijk der duisternis (de staat van het goed/kwaad-bewustzijn), via het koninkrijk van het Licht (Christusbewustzijn) naar het koninkrijk van God (Godsbewustzijn). Wij worden geroepen om mensen, volgers van deze weg te worden. Zodra de ganse mensheid het koninkrijk van het Licht is binnengegaan is het verzoeningsproces voltooid. De ganse mensheid zal daarna worden opgenomen in heerlijkheid, het koninkrijk van God binnengaan, waarna het koninkrijk van God (het hemelse Jeruzalem) op aarde zal neerdalen. De duisternis op aarde wordt voorgoed verdreven. Het zichtbare koninkrijk van God op aarde is een feit. De schepping is voltooid.

Soli Deo Gloria!

Ieder mens wordt door God geroepen om een Volger van de weg te worden. Heb jij het verlangen om daaraan gehoor te geven en daarmee bij te dragen aan het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde? Schroom dan niet en neem contact met mij op!

PS Delen van dit bericht via social media wordt gewaardeerd.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *