Eeuwig leven in plaats van fysiek sterven

0 Comments

We leven in een tijd waarin de hele wereld alles op alles zet om de dood van het fysieke leven van mensen zolang mogelijk uit te stellen. De mens is geboren om te leven. Hoe natuurlijk we de fysieke dood ook mogen zijn gaan zien, het is en blijft onnatuurlijk. De dood hoort niet bij het leven! De dood is een gevolg van de vloek waar de schepping onder gebukt gaat.

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” (Lukas 4:18,19)

Jezus van Nazareth kwam om onze blinde ogen te openen, om ons uit de gevangenis te bevrijden en de verbrokenen (hen die gebukt gaan onder de vloek van zonde en dood) in vrijheid heen te zenden. De manier waarop Jezus dit deed, was door zijn volgelingen te wijzen op het koninkrijk van God dat binnen in hen was en hen tot bekering (‘naar binnen’) op te roepen.

De christelijke kerk gelooft – afgezien van een korte beginperiode – al eeuwenlang dat de fysieke dood bij het leven hier op aarde hoort. We hebben nu eenmaal een sterfelijk lichaam. Het eeuwige leven waar Jezus van Nazareth over sprak is men geestelijk op gaan vatten. Ondanks dat ons fysieke lichaam zal sterven, ontvangen we geestelijk gezien eeuwig leven. Nadat ons fysieke lichaam is overleden gaan we naar de hemel. Door deze benadering is redding / verlossing voor gelovigen – zolang men hier op aarde leeft – een individuele aangelegenheid geworden. Het koninkrijk van God is van later belang. Dat komt ergens in de toekomst als we opnieuw een fysiek (en dan onsterfelijk) lichaam hebben ontvangen. Het staat haaks op de boodschap van Jezus die zijn leerlingen opriep om zich te bekeren, vanwege het feit dat het koninkrijk van God binnen in hen was.

Deze manier van denken is ontstaan vanuit de duisternis. De plaats waar de vloek van zonde en dood heerst. Door de (noodzakelijke) val in het bewustzijn zitten we in een gevangenis, waar we geen hand voor ogen zien. In plaats van gehoor te geven aan de oproep van Jezus tot bekering ‘naar binnen’ is men in de donkere gevangenis om zich heen gaan kijken. We nemen de wereld dualistisch waar, waardoor we onderscheid zijn gaan maken tussen de natuurlijke en de geestelijke (bovennatuurlijke) wereld. Zodoende heeft de christelijke kerk een theologie ontwikkeld die de vloek van zonde en dood (de gevangenis) als uitgangspunt neemt in plaats van het koninkrijk van God dat binnen in ons is. Het zou hier op aarde gaan om onze individuele (geestelijke) redding en de verlossing van de vloek van zonde en dood (in het natuurlijke) komt later pas.

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de christelijke kerk de ware boodschap van Jezus volledig uit het oog heeft verloren. De boodschap van vergeving van zonden lijkt in de verste verte niet op het evangelie van het koninkrijk. En door de mix die is ontstaan, nadat we weer wat meer oog kregen voor het koninkrijk, is het er niet veel beter op geworden. Sterker nog, de oude zakken waar we de jonge wijn van het koninkrijk in schenken, scheuren en beide gaan verloren. Is dat niet de situatie van de christelijke kerk vandaag de dag? We hebben geen boodschap meer voor de wereld waarin we leven.

De laatste tijd moet ik steeds weer denken aan het zinnetje uit een liedje van Elly en Rikkert “In het koninkrijk van God staat alles op zijn kop”. Het koninkrijk van God zal alleen zichtbaar worden op aarde als mensen bevrijd gaan worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, als mensen werkelijk uit de gevangenis van het rijk der duisternis gaan komen. Daar wacht de zuchtende schepping nog steeds met reikhalzend verlangen op. Zolang we blijven geloven dat de vergankelijkheid (in de gevangenis) ons lot is, gaan we het koninkrijk van God op aarde niet zien.

We hebben een nieuwe Reformatie nodig! Er zullen zonen en dochters van God moeten gaan opstaan, die bevrijd zijn van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Mensen die vanuit hun fysieke bestaan onvergankelijkheid aan gaan doen en werkelijk eeuwig leven ontvangen. Niet eerst geestelijk en later na onze fysieke dood pas een onsterfelijk lichaam ontvangen. Nee, vanuit ons leven hier op aarde rechtstreeks het eeuwige leven binnengaan. En dat niet door een bovennatuurlijk wonder, maar vanuit een natuurlijke gang van zaken. In het koninkrijk van God is God immers alles en in allen, dat sluit iedere vorm van dualiteit uit.

Jezus zei: “De ‘dief’ komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” (Johannes 10:10)

Geloof jij dat de fysieke dood niet bij het leven hoort en wil jij als zoon of dochter van God openbaar worden en zodoende het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde dichterbij brengen? Neem dan contact met mij op! Na de herfstvakantie (vanaf 19 oktober) wil ik starten met een kleine groep met wie we de diepte ingaan. Maximaal drie deelnemers.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *