Heeft Jezus het kruis voor ons gedragen?

0 Comments

Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.” (Matteüs 16:24)

Nogal wat christenen geloven dat Jezus plaatsvervangend voor hen is gekruisigd. Wij zouden alleen verlost kunnen worden, dankzij het offer dat Jezus heeft gebracht door zich te laten kruisigen. Toch zegt Jezus tegen zijn volgelingen dat zij hun eigen kruis op moeten nemen en hem moeten volgen. Doen we dat niet, dan zullen we het koninkrijk van God niet zien. Kunnen we dan in geloof achterover hangen, omdat Jezus het voor ons aan het kruis volbracht zou hebben?

In het boek Handelingen worden christenen ‘mensen/volgers van de weg’ genoemd. Hierbij ging het om de weg die Jezus is gegaan, de weg van zelfverloochening tot aan het kruis. Christenen zijn geen volgelingen van Jezus, die het voor ons allemaal in orde gebracht zou hebben. Nee, ze zijn volgelingen van een weg, de weg die Jezus ons is voorgegaan. Ze gaan dezelfde weg achter Jezus aan. De weg van het kruis opnemen, de weg van zelfverloochening.

Ieder mens zal zelf een offer moeten brengen, door de oude mens, het vlees, te kruisigen. Het verloochenen van het ego. Het is de weg van heiliging, het reinigen van ons bewustzijn, zonder welke niemand de Here zal zien (Hebreeën 12:14).

Deze weg van heiliging is niet makkelijk en brengt strijd met zich mee. Werkt uw behoudenis met vreze en beven, zegt Paulus. Maar we staan er niet alleen voor, want het is God die het willen en werken in ons bewerkt (Filippenzen 2:12,13). De zalving van Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Ook Jezus van Nazareth kon de weg van het kruis alleen gaan door de zalving van Gods Geest, Christus in hem. Op dezelfde manier zullen ook wij in staat zijn om ons kruis op te nemen en achter Jezus aan dezelfde weg te bewandelen. De weg die leidt naar de verheerlijking van ons lichaam.

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, om de vreugde, welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” (Hebreeën 12:2)

Jezus van Nazareth heeft de weg van ‘het kruis opnemen’ al voleindigd. Daarom wordt hij de voleinder van het geloof genoemd. Hij kan dan ook als geen ander onze leidsman zijn op de weg die wij te gaan hebben.

Is het jouw verlangen om deze weg te gaan en daarmee God te verheffen in je lichaam (1 Korintiërs 6:20)? Schroom dan niet en neem contact met mij op.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *