Bekering | Wat is dat en hoe doe je dat?

0 Comments

Bekering, wat is dat?
Het begrip ‘bekering’ kan allerlei associaties oproepen. Vaak gaat het om de oproep waarbij mensen gevraagd wordt om hun hart aan de Heer te geven. Door te geloven dat Jezus voor de vergeving van onze zonden is gestorven al dan niet gevolg door het bidden van een zogenoemd ‘zondaarsgebed’ ben je dan bekeerd. Het kan ook worden opgevat als een oproep om je leven te beteren. Als je voor God wilt leven, dan zal je je levensstijl moeten aanpassen. Je omkeren van een leven voor jezelf naar een leven voor God. Dit wordt ook wel de dagelijkse bekering genoemd. Maar komt deze kijk wel overeen met wat Jezus bedoelde met bekering?

Jezus riep zijn volgelingen op tot bekering en hij voegde als reden daaraan toe dat het koninkrijk der hemelen in hen was. Als we dit met ons verstand proberen te begrijpen, dan lopen we al snel vast. Hoe kan het hele koninkrijk der hemelen nu binnen in ons zijn? En toch zegt Jezus het.

De bekering waar Jezus het over heeft, komt van het Griekse woord ‘metanoia’. Dit woord wordt nogal eens uitgelegd als ‘je denken vernieuwen’. Je moet anders gaan denken. Hoewel dit in zekere zin ook het geval zal zijn, gaat de bekering waar Jezus op doelt nog een stap dieper. ‘Meta-noia’ betekent namelijk letterlijk ‘voorbij het denken’ gaan.

Waarom vond Jezus het zo belangrijk dat zijn leerlingen voorbij hun rationele denken zouden gaan? Dat heeft te maken met de oude mens, het vlees, waarmee wij onszelf identificeren. Deze oude mens, ook wel het ego genoemd, is een op gedachten gebaseerde ‘entiteit’ en ten diepste dus een illusie. We zijn als mensen naar het evenbeeld en gelijkenis van God geschapen. Zodoende hebben wij ook scheppend/creërend vermogen gekregen. Ons denken speelt daarbij een belangrijke rol. Door onze collectieve identificatie met de oude mens creëren we als mensheid binnen het verduisterde bewustzijn een werkelijkheid, waarin wij allemaal individuen zijn, die werken van het vlees voortbrengen. Zolang wij niet voorbij dit denken gaan, zullen we in deze duistere gevangenis blijven rondhangen.

Ieder mens heeft de mogelijkheid om twee wegen te bewandelen. Van nature zijn we geneigd om de weg van het vleselijke denken te bewandelen, de weg die tot verderf leidt. Dit komt doordat we leven in een fysiek lichaam van vlees en bloed en dat we de natuurlijke werkelijkheid zoals we die met onze fysieke zintuigen waarnemen als de Waarheid zien. Door ons te bekeren kunnen we ook de weg van de Geest, Christus in ons, bewandelen. We zullen ons dan – voorbij het denken – moeten richten op het koninkrijk van God dat binnen in ons is. Het koninkrijk van God in ons is volmaakt. Door voorbij het vleselijke denken te gaan, houden we de oude mens, het vlees, voor gekruisigd. Hoe langer we daarin volharden, hoe meer ons denken op het koninkrijk van God dat binnen in ons is, afgestemd zal worden.

Bekering, hoe doe je dat?
De oude mens zorgt ervoor dat wij ons doel missen, in zonde wandelen. Zodra wij de identificatie met de oude mens opgeven, blijft Christus in ons over als ons ware Zelf. Ga daarom zo vaak als mogelijk voor de spiegel staan en doe dan de volgende proclamatie.

Wat mijn oude mens mij op dit moment ook nog probeert wijs te maken, ik houd hem voor gekruisigd en daarom kan ik met volle overtuiging zeggen:

– Ik Ben een nieuwe schepping
– Ik Ben de nieuwe mens
– Ik Ben een geliefde zoon/dochter van God in wie God een welbehagen heeft
– Ik Ben het Licht der wereld
– Ik Ben de heerlijkheid van de Heer
– Ik Ben een volmaakte expressie van het koninkrijk van God
– Ik Ben Christus …… (vul je eigen naam in op de stippellijn)

Hoe mijn oude mens zich ook probeert te verzetten en mij op andere gedachten probeert te brengen, ik sta en ga voor deze Waarheid.

Als we op deze manier voorbij ons vleselijke denken gaan, door in eerste instantie ons denken te veranderen, zullen we ons na verloop van tijd het koninkrijk van het Licht steeds meer bewust gaan worden. En dat gaat voorbij het denken. Het zal steeds meer vanzelfsprekend worden en ons denken zal daarmee in overeenstemming worden gebracht. Het vleselijke denken (mind of flesh) verandert in geestelijk denken (mind of Christ). Het is dan ook Christus in ons die dit in ons uitwerkt. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Uiteindelijk worden we uit de Geest geboren (onze wedergeboorte).

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen, veranderen van gedaante naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” (2 Korintiërs 3:18)

De bedekking wordt gevormd door het vleselijke denken. De heerlijkheid van de Heer is Christus in ons. Zodra de bedekking van het vleselijke denken is weggenomen, zien we in het heilige van onze tempel als in een spiegel (wie zie je in de spiegel?) de heerlijkheid van de Heer. Het Licht van Christus verlicht dan ons fysieke lichaam. “Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog (ons bewustzijn) helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.” (Matteüs 6:22). Ons fysieke gedaante zal daardoor veranderen naar het beeld dat we in ons heilige hebben gezien, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dit alles gebeurt door de Heer, die Geest is, zodra wij ons bekeren, voorbij de bedekking van het vleselijke denken gaan en ons focussen op het koninkrijk van God dat binnen in ons is.

Is het jouw verlangen om deze bekering in je leven terug te zien en zou je daar een stuk begeleiding bij willen? Schroom dan niet en neem contact met mij op.

Ik schreef een vervolg op deze blog met de titel Geestelijke groei is groei in Bewustzijn.
Een andere aanrader is de blog Tempeltheologie – Spiritualiteit van het lichaam.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *