Zoekt de dingen die boven zijn

0 Comments

Een bericht voor mensen die zich zorgen maken over de eindtijd.

Mocht jij je zorgen maken om alles wat er momenteel in de wereld gebeurd en ben je misschien wel bang voor het merkteken van het beest uit Openbaring 13 dat volgens sommige mensen met het corona-vaccin verband zou houden, dan heb ik een goede raad voor je.

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.” (Kolossenzen 3:2,3).

Boven wil zeggen in de hemel, dat is in de onzichtbare wereld. En bij de aarde gaat het om de zichtbare wereld om ons heen. De oude mens, het vlees, is met Christus gekruisigd en dus gestorven. Je bent een nieuwe schepping en hoeft je daarom werkelijk nergens druk om te maken. Je leven is immers verborgen met Christus in God. Wie kan ons dan wat doen?

Het merkteken van het beest op het voorhoofd of de rechterhand heeft betrekking op het vleselijke denken en handelen van mensen. Mensen die dat merkteken niet hebben, zullen niet meer kunnen kopen en verkopen. Het gaat hierbij om degenen die in de Geest wandelen en met Christus verborgen zijn in God. Zij zullen door God zelf worden beschermd en gevoed, zoals het volk Israël met Mozes in de woestijn en zoals Elia ten tijde van de hongersnood.

Er is werkelijk geen enkele reden om angstig te zijn voor de toekomst.

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” (Johannes 10:10)

Zodra we vanuit het rijk der duisternis zijn overgegaan in het koninkrijk van het Licht, zijn we verlost uit de klauwen van het beest, de dief en mensenmoorder van den beginne.

God is onze bevrijder, onze beschermer, onze genezer en onze voorziener. Waar leg jij je oor te luister? Bij de dief of bij God?

Lees ook de blog over de twee stemmen in je hoofd.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *