Onze lamp hoort op de kandelaar

0 Comments

Zoals de wet van Mozes een schaduw is van de vloek van zonde en dood, waar de hele mensheid onder gebukt gaat, zo is Jezus van Nazareth een schaduw van de Christus, het Licht der wereld, in een ieder van ons.

Want daar de wet slechts een schaduw heeft van het toekomstige goede, niet de gestalte van de goede dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, geen verduisterd bewustzijn meer hadden?” (Hebreeën 10:1,2)

De wet van Mozes onder het oude verbond was een schaduw van het toekomstige goede dat nog moest komen. Zolang we het offer dat Jezus van Nazareth bracht zien als een zondoffer dat overeenkomstig de wet gebracht moest worden, bevinden we ons nog in de schaduw, waardoor ons verduisterde bewustzijn niet verlicht kan worden. Het toekomstige goed waar Jezus van Nazareth naar verwijst, is de Christus. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid.

De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.” (Matteüs 6:22)

Het ‘oog’ is een beeld van ons bewustzijn. Zodra ons bewustzijn gereinigd (zuiver) is, zal ons hele lichaam verlicht zijn. Zodra we het volle bewustzijn van Christus zijn binnengegaan, zal de lamp (Christus in ons) op de kandelaar staan.

Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien.” (Lukas 11:33)

Door Christus in ons, kan ons verduisterde bewustzijn gereinigd worden van dode werken, zodat we Christus ten volle bewust kunnen worden. Christus, de eerstgeborene van de ganse schepping, door wie en tot wie alle dingen zijn geschapen, is het Licht der wereld. God roept ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar Licht, zodat we als kinderen van het Licht zouden gaan wandelen.

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:16)

Wil jij in 2021 het Licht van Christus laten schijnen te midden van de duisternis in de wereld? Zet dan je lamp op de kandelaar!

Zie ook de blog De weg tot behoudenis.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *