Jij bent een nieuwe schepping

0 Comments

Is het je wel eens opgevallen dat voordat de mens geschapen werd er al sprake was van LICHT en duisternis? En dat die duisternis niets te maken had met een boze duivel of met een satan als persoonlijke entiteit? Die duisternis was de aarde, die nog woest en ledig was; de fysieke werkelijkheid waar God iets moois van zou gaan maken.

Waarom werd die aarde – voordat er ook maar iets was – al duisternis genoemd? Omdat God van tevoren wist dat de fysieke wereld als een tegenstander (satan) en als een aanklager (duivel) zou gaan fungeren. Het heeft God er niet van weerhouden om aan de schepping te beginnen.

Het allerbelangrijkste was dat er LICHT moest komen. En God sprak het Christus-Woord: LICHT! Het Christus-LICHT, de enig-geborene van de Vader, was een feit.

Alle dingen zijn door hetzelve geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In hetzelve was leven en het leven was het LICHT der mensen; en het LICHT schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. … Het waarachtige LICHT, dat ieder mens, komende in de wereld, verlicht. Het LICHT was in de wereld, en de wereld is door hetzelve geworden, en de wereld heeft hetzelve niet gekend.” (Johannes 1:3-5,9,10)

De mens is voortgekomen uit het LICHT, als Christus-zaad, het zaad van de vrouw (Genesis 1:26; 3:15). Alle mensen worden verlicht door het LICHT.

Het Christus-zaad moet eerst ‘sterven’ voordat het tot ‘opstanding’, leven en bloei kan komen. Het Christus-zaad wordt allereerst in de akker van de aarde (Adam) gezaaid. De vrucht die ontstaat door de conceptie van het vrouwelijke Christus-zaad en het mannelijke zaad van de aarde vormt ons ware (geestelijke) Zelf. De persoon die we in werkelijkheid zijn. Dit geldt voor alle mensen.

Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit het hemelse.
(1 Korintiërs 15:46,47)

We worden uit het (vrucht)water geboren als fysieke mensen, pas later vind de wedergeboorte (uit de Geest) plaats, waardoor we tot het besef van ons ware Zelf komen. Het doel hiervan is dat we uiteindelijk een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen.

Als fysieke mens worden we echter een tegenstander en aanklager van de Christus-vrucht in ons. Dit is inherent aan ons fysieke bestaan dat tot dualistisch denken leidt en waardoor we God als goed en ‘onszelf’ als kwaad gaan beschouwen. We leven nog in de duisternis, terwijl Christus in ons is.

Zodra we uit de Geest geboren worden, tot wedergeboorte zijn gekomen, is de nieuwe mens een feit. We zijn een nieuwe schepping. De oude mens is overwonnen. Het LICHT heeft de duisternis verdreven. We zijn vanuit het rijk der duisternis overgegaan in het koninkrijk van het LICHT. Ons bewustzijn is gereinigd van het dualistische goed / kwaad-denken en heeft plaatsgemaakt voor het volle bewustzijn van Christus. Zo kennen wij dan niemand meer naar het vlees. Christus is alles en in allen.

Ik ben Christus Peter Overduin (CPO), een nieuwe schepping, aangenaam! En wie ben jij?

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *