De moederbelofte staat garant voor de overwinning

0 Comments

Als alle ellende in de wereld begonnen is met de kennis van goed en kwaad, moeten we dan niet eens beginnen met het uitbannen van deze kennis? Ons bewustzijn reinigen van dode werken?

Zolang deze kennis van goed en kwaad een rol speelt in ons leven, bevinden we ons nog onder de vloek van zonde en dood. De bijbel noemt dit het rijk der duisternis, waarbij het gaat om een staat van geestelijk bewustzijn. Zolang we ons hier bevinden missen we ons doel, leven we in zonde. En dat geldt voor iedereen die nog zondigt en nog een sterfelijk lichaam heeft. Het enige dat we kunnen doen met de kennis van goed en kwaad is onszelf en elkaar veroordelen en elkaar de maat nemen. Dus waarom zouden we daaraan vasthouden?

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Genesis 3:15)

Het zaad van goed en kwaad in ons denken zorgt ervoor dat we van achteren worden aangevallen. Zonde en dood zullen ons blijven achtervolgen. Het Christus-zaad in ons hart kan deze vijand vermorzelen. Deze moederbelofte is al vanaf het ontstaan van de mensheid van kracht!

Bekeert u, want het koninkrijk van God is binnen in u!

Bekering komt van het Griekse woord ‘metanoia’ en dat betekent letterlijk ‘voorbij het denken’. Zodra we voorbij het denken in goed en kwaad gaan en we ons richten op het koninkrijk van God, Christus in ons, zullen we bevrijd worden van de vloek van zonde en dood.

Door onze wedergeboorte worden we bevrijd van de vloek van zonde, de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De wedergeboorte is dan ook onze rechtvaardiging. Ons bewustzijn is dan gereinigd van dode werken die plaats gemaakt hebben voor het volle bewustzijn van Christus. We zijn ons bewust dat Christus alles en in allen is. We kennen niemand meer naar het vlees. We wandelen dan in het koninkrijk van het Licht. Kijk naar Jezus van Nazareth en je weet hoe dit leven er in de praktijk uit ziet.

De meeste christenen denken dat een leven zoals Jezus hier op aarde niet mogelijk zou zijn, omdat hij de zoon van God was. Maar is het niet juist de bedoeling dat wij ook als zonen en dochters van God openbaar gaan worden? En dat kan alleen door in het koninkrijk van het Licht te gaan wandelen.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad verblijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” (1 Johannes 3:9)

Door onze verheerlijking worden we uiteindelijk ook bevrijd van de vloek van dood, de sterfelijkheid van ons lichaam. Dat is het moment dat we in het koninkrijk van God gaan wandelen, waar we ons bewust zullen zijn dat God alles en in allen is. Onze wedergeboorte is een onderpand voor deze verheerlijking. De verheerlijking zelf ligt in de toekomst en zullen we collectief als mensheid gaan meemaken, zodra iedereen in het Licht wandelt.

Zou jij hier hulp bij kunnen gebruiken?
Overweeg dan ons coachingstraject Van Brein naar Bewustzijn.

Meer lezen over het reinigen van ons bewustzijn?

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *