Openbaar worden als Zoon of Dochter van God

0 Comments

Jezus van Nazareth werd tijdens zijn wandel op aarde openbaar als de Zoon van God doordat hij de Christus (het Licht uit Genesis 1:3) als zijn ware Zelf ontdekte.

In het Woord (Er zij Licht; Genesis 1:3) was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. … Het waarachtige licht, dat IEDER mens, komende in de wereld, verlicht.” (Johannes 1:4,5,9)

Mensen vandaag de dag kunnen maar op één manier openbaar worden als een Zoon of Dochter van God. En dat is in de voetsporen van Jezus van Nazareth gaan. Christus als ons ware Zelf ontdekken, waardoor we uit de Geest geboren worden.

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat wanneer u mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, …” (Matteüs 19:28)

Door de wedergeboorte …

– zullen we – net als Jezus van Nazareth – openbaar worden als Zonen en Dochters van God.

– zal de vrucht van de Geest – net als bij Jezus – in ons leven maximaal zichtbaar zijn.

– zullen we – net als Jezus – vol wandelen in de gaven van de Geest.

– zullen er – net als bij Jezus het geval was – op onze verkondiging mensen vanuit het rijk der duisternis in het koninkrijk van het Licht overgebracht worden.

– zal er – net als in Handelingen beschreven staat – een grote uitstorting van de Geest (de late regen) gaan plaatsvinden.

– zullen er – net als toen – dagelijks mensen tot de gemeente worden toegevoegd.

De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God.” (Romeinen 8:19)

Richard Rohr: “Jezus aarzelde nooit zichzelf ‘Gods zoon’ te noemen, of te laten noemen. In dat opzicht hebben we hem niet erg goed nagevolgd. We hebben daarentegen van Jezus een exclusief kind van God gemaakt, in plaats van een inclusief model voor ieder van ons, terwijl we net zo goed zoons en dochters van God zijn – dit laatste was precies zijn punt!”

Wil jij openbaar worden als een zoon of dochter van God?
Overweeg dan mijn coaching- / discipelschaptraject Van Brein naar Bewustzijn.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *