Jij bent een Christus-mens!

0 Comments

Jarenlang heb ik geleefd met een angststoornis, een groot minderwaardigheidsgevoel, vermoeidheid- en rugklachten en heel veel veroordeling naar anderen toe. En ik kan je vertellen dat – hoewel ik altijd redelijk optimistisch ben gebleven – het leven moeizaam was en soms op een hel leek.

Jarenlang ben ik op zoek geweest naar genezing en bevrijding. Door persoonlijke (Bijbel)studie, door het ondergaan van therapieën en bevrijdingssessies, het bezoeken van psychologen, een psychiater en genezingsdiensten, het slikken van pillen, enz. Niets maar dan ook niets bleek te helpen.

Je hebt het al.
Ga in de overwinning staan.
In zijn striemen zijn we genezen.
We zijn gereinigd door het bloed van Jezus.
Al onze vijanden zijn met Jezus gekruisigd.
Believe it, claim it, receive it!

Het bracht mij uiteindelijk geen stap verder. Sterker nog, ik hing mijn geloof aan de wilgen. Ik was er helemaal klaar mee. Ging niet meer naar de kerk, raakte mijn Bijbel niet meer aan en bidden deed ik niet meer. Hoe intens ik mijn geloof ook beleefd had, het was allemaal verdwenen. Teleurgesteld, gefrustreerd en gedesillusioneerd bleef ik achter.

Het enige wat nog restte waren twee teksten die af en toe in mijn gedachten waren en een hele enkele keer bad ik een kort gebed.

Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken.” (Johannes 8:32)

Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.” (Joël 2:25)

Heer, als u werkelijk bestaat, laat mij dan zien hoe het werkt, toon mij de waarheid.

Goddank, kan ik inmiddels zeggen dat dit gebed is verhoord en dat beide teksten waarheid zijn geworden in mijn leven.

De tekst gaat onder foto verder.

Daarvoor moest ik wel iets belangrijks ontdekken.

Jezus heeft aan het kruis helemaal niets voor ons gefikst, wat we vervolgens even kunnen claimen. Geen vergeving, geen genezing, geen bevrijding. Jezus heeft door zijn leven, lijden en kruisiging ons de ogen willen openen voor de waarheid, waardoor we tot volledig herstel (soteria) kunnen komen. En die waarheid bestond al ver voordat Jezus op aarde kwam en zijn zogenoemde ‘verlossingswerk’ volbracht zou hebben.

Voor de meeste christenen bestaat die waarheid uit een persoon en die persoon is voor hen Jezus van Nazareth. Deze waarheid kan ons tot op zekere hoogte vergeving, genezing en bevrijding schenken. Ik heb dat ook om mij heen zien gebeuren en ik kan oprecht blij zijn voor mensen bij wie dit zo werkt. Maar toch geloof ik dat de waarheid die Jezus ons heeft willen tonen vele malen dieper gaat.

Jezus zag in de Geest het koninkrijk van God. Het koninkrijk waar de vergankelijkheid – waar de gehele schepping onder gebukt gaat – volledig is opgeheven. Een koninkrijk zonder gebrokenheid! Een koninkrijk waar mensen zonder angst, ziekte en andere narigheid leven. Waar geen duisternis is, maar waar we in het Licht wandelen. En dat koninkrijk was volgens Jezus niet ergens ver weg in de toekomst, maar bevindt zich binnen in een ieder van ons. Dat koninkrijk is dichterbij dan we durven dromen. Het enige wat ons te doen staat, is ons bekeren.

Bekeert u, want het koninkrijk van God is binnen in u.

Dat koninkrijk in ons is Christus in ons. Christus is onze hoop op heerlijkheid en die heerlijkheid bestaat uit volledige bevrijding van de vergankelijkheid. Christus is de koning van het koninkrijk. Christus is dé Waarheid!

Maar dan is de waarheid toch een persoon? En dan is Jezus van Nazareth toch die persoon?

Ja en nee! Ik zal uitleggen, wat ik bedoel.

Christus is het Licht dat ALLE mensen die in de wereld komen, verlicht. (Zie Genesis 1:3 en Johannes 1:9)

Jezus van Nazareth is de man die tweeduizend jaar geleden is geboren en het Licht (Christus) volledig present heeft gesteld. Jezus was zich de Christus ten volle bewust. Jezus heeft de waarheid van het koninkrijk (Christus in ons) in zichzelf ontdekt. En die waarheid heeft hij met de wereld willen delen. Niets meer en niets minder.

De waarheid waar Jezus over sprak gaat over onze identiteit. Niet onze identiteit ‘in Jezus’ of ‘in Christus’, zoals vaak door christenen wordt beleden. Nee, Christus, het goddelijke Licht, is onze ware identiteit! Jij en ik, wij zijn een CHRISTUS-MENS! Alle mensen zijn goddelijk, naar Gods evenbeeld en gelijkenis geschapen. Wij zijn net zo Christus, als Jezus van Nazareth dat was. Voor deze waarheid heeft Jezus onze ogen willen openen. Als deze waarheid tot ons gaat doordringen, dan zullen we werkelijk vrij zijn, dan zullen we zelfs bevrijd worden van de vergankelijkheid, zonder de dood te hoeven zien! Dat is met recht een goede / blijde boodschap, het evangelie van Christus, het evangelie van het koninkrijk …

En als Christus ons ware Zelf is, dan kunnen we net als Jezus van Nazareth vol overgave de volgende uitspraken doen:

Wie mij (Christus) gezien heeft, heeft de Vader gezien.

De Vader en ik (Christus) zijn één.

Niemand komt tot de Vader, dan door mij (Christus).

Ik (Christus) ben de weg, de waarheid en het leven.

Natuurlijk ben ik mij bewust dat dit voor veel christenen een stap te ver gaat. Dat sommigen misschien wel denken dat dit richting godsdienstwaanzin gaat of mij misschien wel aan een kruis zouden willen nagelen, vanwege godslastering.

Besef dan wel dat Jezus een mens van vlees en bloed was en dat hij ons in ALLES gelijk is geworden zonder zijn doel te missen, met als doel dat wij hem in alles gelijk zouden worden. Zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld.

De schepping zucht onder de vergankelijkheid en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God, opdat zij zelf ook – net als de openbaar geworden Zonen en Dochters van God – bevrijd zal worden van de vergankelijkheid.

Mocht jij nieuwsgierig zijn geworden en zou jij openbaar willen worden als een Zoon of Dochter van God? Neem dan contact met mij op!

Overweeg mijn coaching- / discipelschaptraject Van Brein naar Bewustzijn.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *