De zonde tegen de heilige Geest

0 Comments

Er zijn christenen die zich vreselijk druk maken om de zonde tegen de heilige Geest. Die zou onvergeeflijk zijn. Nou, dat klopt wel! Maar alle theorieën die ik in mijn leven al voorbij heb horen komen, zijn vooral gebaseerd op angst. En alsof een hel in het ‘hiernamaals’ (die niet bestaat) nog niet angstig genoeg is, lijken sommige christenen er een sport van te maken om anderen christenen ook voor het leven hier en nu de stuipen op het lijf te jagen. Door de zonde tegen de heilige Geest, door achter elke boom een demon te zien, door mensen maar te waarschuwen voor van alles en nog wat dat occult en duister zou zijn. Zich niet afvragend of zijzelf misschien in het duister wandelen en hetgeen ze afwijzen het Licht zou kunnen zijn.

Lieve christenen, jullie hoeven helemaal nergens bang voor te zijn! Liefde drijft immers alle angst uit! En als je nog bang bent voor van alles en nog wat of als je bang gemaakt bent door je christen broertjes en zusjes, bedenk dan één ding. Christus in jou, de Geest van God, is jouw enige echte ware Zelf. Christus is voor niemand bang, dus als jij nog angstig bent, bedenk dan dat dit het ‘vlees’ is, dat je voor gekruisigd mag houden. Klem je vast aan het feit dat jij niet je ‘vlees’ bent, maar Christus! En alle angst zal als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Christus is de Geest van God in ons. Zondigen tegen de heilige Geest kan niet worden vergeven. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Het gaat hier om het afwijzen van (letterlijk staat er ‘spotten met’) de Geest van God (Christus in ons) als je ware Zelf. Zolang je dat doet, wandel je naar het ‘vlees’, identificeer jij jezelf met het ego. En zolang je daar aan vasthoudt, zondig je tegen de Geest van God (Christus in jou). Onze redding ligt namelijk in het ‘dood’ houden van het ‘vlees’ en het opstaan van ‘Christus in ons’ als ons ware Zelf. Volkomen logisch dus, dat zolang je het Evangelie van Christus afwijst, je daarmee je redding afwijst. En dat kan je jezelf niet vergeven, omdat zolang je er blind voor bent, je het afwijzen van Christus als je ware Zelf niet als een foute keuze zal zien. De blijde boodschap van Jezus kan onze ogen daarvoor openen.

Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God“. (Lukas 18:18,19)

Is het je wel eens opgevallen dat alleen het zondigen tegen (afwijzen van!) de heilige Geest niet vergeven kan worden? Je mag (het godsbeeld van) de Vader afwijzen, je mag zelfs de man Jezus van Nazareth afwijzen, maar door het afwijzen van ‘Christus in ons’ als ons ware Zelf, zondigen we tegen de heilige Geest. De boodschap die Jezus van Nazareth bracht, ging niet over hemzelf, maar ging om Christus in hem. Daarom zegt Jezus dat alleen God goed is en God is Geest (Christus in ons).

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *