Vond Jezus zichzelf als mens goed?

0 Comments

Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen“. (Matteüs 16:16-18)

En ziet, er kwam een tot Jezus, en zeide tot hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God“. (Matteüs 19:16,17)

Twee teksten die op het eerste gezicht een paradox lijken te bevatten. Maar als we er wat langer over nadenken en ernaar kijken, als we op zoek gaan naar wat Jezus hiermee heeft willen zeggen, dan wordt het een krachtige oproep tot vernieuwing van ons denken (bekering).

Petrus heeft dé Christus in Jezus van Nazareth gezien. Dat was de ware identiteit van Jezus. Jezus erkent dat! Hij zegt tegen Petrus: op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen. Petra betekent rots. Christus is de Rots. En natuurlijk zou Jezus, Jezus niet zijn als zijn boodschap een diepere dimensie heeft. Petra verwijst namelijk ook naar Petrus zelf. Jezus erkent ook dé Christus in Petrus!

De man uit het andere gedeelte was iemand die met hand en tand bestreed wat Jezus van zichzelf leek te zeggen. Dat heet religie. Religie erkent dé Christus niet in andere mensen. Mensen zijn van nature zondig, dus we moeten ons niets verbeelden. Deze man erkende dus ook in Jezus dé Christus niet. De man zag Jezus naar het vlees, als de man Jezus van Nazareth. Jezus geeft in alle oprechtheid antwoord op het niveau van waar deze man zich bevind. Niemand is goed! Alleen God is goed, alleen dé Christus in mij is goed, maar die herken jij niet. Ook ik, Jezus van Nazareth, ben naar het vlees gezien niet goed! Ik ben ook een gewoon mens van vlees en bloed. Ik heb ook moeten strijden tegen mijn vlees in de woestijn.

Daarna stuurt Jezus hem naar huis met de boodschap: als je eeuwig leven wilt, onderhoud dan alle geboden! Jezus wist als geen ander dat je vanuit het vlees de geboden nooit zal kunnen onderhouden. Jezus heeft dat ook geprobeerd. Jezus heeft ook gehoorzaamheid moeten leren (Hebreeën 5:8). En Jezus wist ook dat als je door te proberen de wet volledig te houden aan het einde van je latijn komt, dat je dan pas de Christus in jezelf kunt gaan ontdekken. Dat lijkt zelfs de enige manier te zijn. Je kunt je met hand en tand verzetten en het op je eigen manier blijven proberen, bijvoorbeeld door in een bepaalde theologie te blijven geloven. Maar alleen als je de strijd opgeeft door het vlees voor dood te houden en dé Christus in jezelf gaat zien, erkennen en laten opstaan, alleen dan zul je eeuwig leven hebben.

Nu wordt ineens duidelijk wat Paulus bedoelde met: “Thans kennen wij niemand meer naar het vlees (de Christus is in iedereen!). Zelfs al hebben wij Christus (Jezus stond immers bekend als dé Christus) naar het vlees gekend (gewoon als mens van vlees en bloed; die Paulus zelf niet heeft gekend, dus daarom zegt hij ‘zelfs al hadden wij …’) dan nu niet meer“. (zie 2 Korintiërs 5:16)

Het gaat in het evangelie niet om de man Jezus van Nazareth. Jezus als mens naar het vlees was ook niet goed! Daar loog Jezus echt niet over! Het gaat om Christus, die alles en in allen is. (Kolossenzen 3:11) Daar heeft Jezus van Nazareth onze ogen voor willen openen. En zodra onze ogen daarvoor open gaan, kunnen we de strijd tegen het ‘vlees’ (het ego) staken en mogen we binnengaan in de eeuwige Rust, die hier al begint. Jezus zei: wie in mij gelooft (niet in Jezus als mens, maar in de Christus die in allen is) zal eeuwig leven hebben”. En Maria zei daarop: gij zijt dé Christus. Jezus had zijn ‘vlees’ (ego) al gekruisigd. De Christus was in hem al opgestaan.

Ga jij hem daarin volgen? Volg mij dan na… 😇

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *