Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid

0 Comments

Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein“. (Matteüs 15:11)

Volgens Jezus maakt hetgeen wij op onze lippen nemen ons onrein. In Jezus’ tijd was iemand die melaats was onrein. Onrein heeft dus betrekking op onze buitenkant, onze buitenwereld. Je zou dus kunnen zeggen dat onze binnenwereld bepaalt hoe onze buitenwereld er op den duur uit komt te zien.

Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.” (Matteüs 15:18,19)

Als onze binnenwereld – door identificatie met het ego – gevuld is met vleselijke gedachten, dan zal de buitenwereld er net zo uitzien. Als onze binnenwereld angstig is, dan zal de wereld er voor ons angstig uit gaan zien. Als onze binnenwereld pessimistisch is, dan zal de wereld er pessimistisch voor ons uit zien. We kunnen natuurlijk wel proberen om boven die angst en dat pessimisme uit te schreeuwen, maar daar ga je het niet mee redden. Zolang ons angstige of pessimistische ego onze binnenwereld is, zal dat uiteindelijk ook hetgeen zijn wat we zullen waarnemen.

Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. … En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” (2 Korintiërs 3:15,16,18)

De bedekking die over de heerlijkheid (Christus in ons) ligt, zorgt ervoor dat wij die heerlijkheid in onze buitenwereld niet kunnen waarnemen. Die bedekking wordt gevormd door het vlees (de oude mens). Zodra we deze binnenwereld verruilen voor Christus, door het vlees voor dood te houden, zullen we deze binnenwereld ook gaan weerspiegelen naar buiten.

Het enige wat van ons gevraagd wordt, is om het vlees voor dood te houden en ‘Christus in ons’ als ons ware Zelf te (h)erkennen. En dat vervolgens op onze lippen te nemen. Dan zal alle ‘onreinheid’ in ‘reinheid’ veranderen.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *