Hoor en begrijp nu de gelijkenis van de zaaier

0 Comments

Laat wie oren heeft goed luisteren!” (Matteüs 13:9)

Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.” (Matteüs 13:3)

Iemand ging uit om het zaad van het koninkrijk van God te zaaien. Het koninkrijk is binnen in ons. Het zaad is de boodschap ‘Christus in ons’.

Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.” (Matteüs 13:4)
Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid.”
(Matteüs 13:19)

Mensen die zo vast zitten in hun vleselijke denken (religie) en de identificatie met het ego kunnen niet begrijpen dat zij in werkelijkheid iemand anders zijn, namelijk Christus in hen. Het zaad, de boodschap ‘Christus in ons’ wordt direct door het vlees / het ego weggepikt.

Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit.” (Matteüs 13:5,6)
Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand.” (Matteüs .13:20,21)

Mensen die wel openstaan voor de boodschap van het koninkrijk (Christus in ons) horen het aan en worden er gelijk enthousiast van. Zodra mensen beginnen in te zien wie ze werkelijk zijn, zal het ego zich echter met hand en tand gaan verzetten. Het ego strijd voor lijfsbehoud. Mensen die niet van volhouden/volharden weten, geven de strijd al snel op. Ze laten de boodschap door het vlees wegdrukken, waardoor het uitdroogt, waarna ze op de oude voet weer verder gaan.

Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed.” (Matteüs 13:7)
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.” (Matteüs 13:22)

Ook hier mensen die openstaan voor de boodschap, maar liever kiezen voor rijkdom en zekerheid en opgaan in alle dagelijkse beslommeringen. Helaas blijft het zaad van het koninkrijk ook bij hen zonder vrucht.

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.” (Matteüs 13:8)
Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.” (Matteüs 13:23)

Er zijn ook een aantal mensen in wie het zaad wel tot zijn doel komt. Zij begrijpen de boodschap van het koninkrijk (Christus in ons als ons ware Zelf). Ze weerstaan de tijdelijke tegenwerking van het vlees / het ego. Ze zien in de boodschap iets van levensbelang, ze verkopen alles wat ze hebben om die parel te bemachtigen. Ze zoeken voor alles naar het koninkrijk van God en weten dat hen in alles zal worden voorzien. Ze dragen rijkelijk vrucht. Het is zelfs mogelijk om honderdvoudig vrucht te dragen! Door het vlees voor 100% dood te houden en zo Christus voor 100% in ons te laten opstaan.

Hoeveel-voudig wil jij vruchtdragen?

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *