Het hogere doel van social distancing

0 Comments

Ons oog (lees: datgene wat we waarnemen) is de spiegel van onze ziel. Onze binnenwereld bepaalt wat we in de buitenwereld waarnemen. Deze waarheid heeft zich in mijn eigen leven al dubbel en dwars bewezen. Ze wordt ook bevestigd door de nieuwste inzichten binnen de psychologie en de kwantumfysica.

Als we deze waarheid loslaten op de social distancing in onze samenleving (de buitenwereld), die binnen de 1,5 meter maatschappij als normaal moet worden gezien, wat heeft dit ons dan te zeggen over onze binnenwereld?

De fysieke afstand die we in de buitenwereld moeten houden, verraad de innerlijke afstand tussen mensen in onze (collectieve) binnenwereld en het ergste is dat we dit normaal zijn gaan vinden. Het merendeel van de mensheid kent geen verbinding meer van hart tot hart met medemensen en deze binnenwereld gaan we nu zelfs terug zien in onze buitenwereld.

Hoe rampzalig de 1,5 meter maatschappij ook is, het dient een hoger doel, het brengt iets aan de oppervlakte waar we als mensheid hoog nodig aan zullen moeten werken! Net zoals we ziek kunnen worden van de social distancing, zo kunnen we ook ziek worden als we geen verbindingen van hart tot hart met andere mensen meer hebben.

Sterker nog, ik durf te stellen dat het geen verbinding meer met elkaar hebben op hartsniveau, de oorzaak is van de dikke donkere deken die over deze wereld ligt. Mensen anno 2020 zitten vooral in hun hoofd. Alles moet wetenschappelijk benaderd en onderbouwd worden. Een dansleraar moet het – ongeacht zijn wetenschappelijke achtergrond – afleggen tegen de wetenschappelijke elite van dit moment. We zijn slaaf geworden van ons denken en van de wetenschap. En natuurlijk kunnen we vanuit onze rechter hersenhelft het gevoel hebben dat we verbinding met anderen hebben en dus de indruk hebben dat het allemaal wel mee valt met in ons hoofd zitten, maar ook dit gevoel komt uit ons hoofd voort en heeft niets te maken met verbinding op hartsniveau. We zijn blind geworden voor het werkelijke probleem en we worden nu met onze neus op de feiten gedrukt.

De oorzaak van het feit dat er onderling nog nauwelijks sprake is van hart tot hart verbindingen, is dat we de verbinding met ons ware Zelf (onze goddelijke oorsprong) kwijt zijn geraakt. Het is juist die goddelijke oorsprong waarin die onderlinge verbinding een gegeven is. In werkelijkheid zijn we allemaal één. Of we nu in het licht wandelen of in de duisternis, in essentie zijn we allemaal één. Zodra we ons dat weer bewust gaan worden, zal onze buitenwereld vanzelf gaan veranderen.

LIEFDE, GEDULD en VERTROUWEN zijn hierbij van wezenlijk belang!

Wil jij vanuit verbinding met je ware Zelf en vanuit verbinding op hartsniveau met anderen leven? Overweeg dan mijn ‘gratis’ coachingtraject Van Brein naar Bewustzijn.
Je betaalt achteraf naar wat het jouw waard is geweest.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *