Mij even voorstellen: Christus Peter, aangenaam

0 Comments

Paulus schreef in één van zijn brieven over het mysterie dat Jezus had geopenbaard. Dat mysterie was al vanaf het begin van de mensheid een feit. Het was alleen verborgen. Mensen hadden er geen weet van (zie Kolossenzen 1:26,27).

Dat mysterie dat Jezus heeft willen openbaren is volgens Paulus “Christus in ons”. Paulus zag dit geopenbaarde glorieuze mysterie als de hoop op goddelijke luister. Dit mag dus met recht een blijde boodschap (het evangelie!) worden genoemd.

Ergens anders schrijft Paulus dat zijn (oude) ik (het vlees/ego) met Christus is gekruisigd en dat Christus in hem leeft. Letterlijk staat er: “Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20 SV).

Paulus leeft (Ik leef!), terwijl zijn oude ik dood is (niet meer mijn ego!). Christus leeft in hem. Dus Paulus’ leven is het leven van Christus. Paulus leeft (als) Christus! Paulus is zijn ware Zelf bewust geworden! En dat kan alleen als we de identificatie met ons vlees/ego, dat ten diepste een illusie is, opgeven.

Waarom vinden mensen (vooral christenen) het dan vreemd dat ik mijzelf als Christus Peter ziet? Is dat aanmatigend of hoogmoedig? Dat zou inderdaad het geval zijn als ik alleen mijzelf zo zou zien en ik mij daarmee boven de rest van de mensheid zou verheffen. Daar is echter geen sprake van! Christus is het ware Zelf van iedereen! Dat is het mysterie dat Jezus kwam openbaren. Hoewel Jezus zich zijn ware Zelf (Christus) ten volle bewust was, verhief ook hij zichzelf niet boven zijn medemensen. Jezus wilde laten zien hoe God de mens bedoeld heeft en om dit eens en voor altijd duidelijk te maken was hij zelfs bereid zijn eigen vlees/ego letterlijk aan het kruis te laten nagelen. Hoeveel Liefde kan je hebben voor de mensheid?! Hoe verdrietig is het dan, dat de mensheid dat 2000 jaar later nog steeds niet heeft begrepen? Ik draag dan ook graag een steen bij aan het verwezenlijken van de missie die Jezus van Nazareth had.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *