De leugen van de ‘slang’

0 Comments

De ‘slang’ zei tegen Eva: ‘jullie zullen helemaal niet sterven, integendeel als je van de boom van kennis van goed en kwaad eet, zullen je ogen open gaan en je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad.” (Genesis 3:4,5)

De ‘slang’ wordt later ontmaskerd als de leugenaar van den beginne. Waarom zouden we de woorden van de ‘slang’ dan serieus moeten nemen? De ‘slang’ verdraait op een listige manier de waarheid door Eva met vier leugens te benaderen.

1) Ze zouden wel degelijk sterven als ze van de boom zouden eten. Hun lichamen werden sterfelijk! Jezus kwam door zijn boodschap Leven brengen.

2) Door te eten van de boom zouden haar ogen geopend worden. Het tegendeel bleek, haar ogen werden gesloten voor het feit dat de mens goddelijk was. Jezus kwam om onze ogen daarvoor weer te openen!

3) Door te eten van de boom zou ze als God worden. De mens was echter naar het evenbeeld van God geschapen. De mens was dus als God. Door ons te richten op een theologie die gericht is op goed en kwaad, raak je het bewustzijn als God te zijn juist kwijt! Jezus kwam om het mysterie dat eeuwenlang verborgen was geweest te openbaren en dat mysterie is: Christus in ons!

4) En alsof dat nog niet genoeg leugen was, zat er ook nog een addertje onder het gras. “…, kennende het goed en het kwaad”. De ‘slang’ deed voorkomen alsof God zich bezig zou houden met goed en kwaad. Alsof God de grondlegger van het dualisme zou zijn geweest. Dualiteit is een product van het brein. God is Geest en heeft geen brein! Jezus liet zich kruisigen om daarmee te openbaren dat God het ‘vlees’ voor dood houdt!

Deze vier leugens zorgen ervoor dat we onszelf niet meer als Christus bewust zijn. Daarvoor in de plaats gaan we ons identificeren met het ‘vlees’ / ego. Tegenover deze vier leugens heeft Jezus de Waarheid willen openbaren door de verkondiging van het koninkrijk. Tijdens zijn eerste preek in de synagoge van Nazareth gaf Jezus exact aan wat hij kwam doen. Hij was gekomen “om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid” (Lukas 4:19). Hiermee heeft Jezus Leven gebracht door de schade die als gevolg van de andere drie leugens is aangebracht te herstellen.
1) Jezus heeft de ogen van de mens willen openen.
2) Het ontdekken van ‘Christus in ons’ leidt tot vrijlating uit de gevangenis (identificatie met het ego).
3) Weten dat we het ‘vlees’ voor dood mogen houden, leidt ertoe dat verdrukten heengaan in vrijheid.

God houdt zich niet bezig met goed en kwaad. God heeft geen offer nodig om zonden te kunnen vergeven. God gaat degenen die niet geloven niet veroordelen. Het enige dat God doet, is: door zijn onvoorwaardelijke Liefde mensen – die zich hun ware goddelijke Zelf niet meer bewust zijn – aantrekken, terug naar Huis, de Bron, de plek waar we Vrede en Rust zullen vinden.

Zolang je je echter bezig houdt met de vraag hoe God de toegang tot de boom des Levens mogelijk heeft gemaakt en de idee dat er een oordeelsdag komt, waarop God definitief scheiding gaat brengen tussen de ‘goeden’ en de ‘kwaden’, pas dan op dat je je niet verslikt in de verkeerde appel, waarvan je aan het eten bent.

Waarom luisteren mensen liever naar de leugenachtige ‘slang’ dan naar woorden die Leven brengen? Is het dan vreemd dat een groot deel van de mensheid kampt met een negatief zelfbeeld? Is het dan vreemd waarom het hier op aarde af en toe een hel lijkt te zijn?

Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven“.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *