Jij bent het Licht der wereld!

0 Comments

Het waarachtige Licht dat ieder mens, komende in de wereld, verlicht.” (Johannes 1:9)

Het waarachtige Licht is Christus in ons. We kunnen als mensen nog zo in de duisternis wandelen, maar het licht zal uit de duisternis schijnen. Het waarachtige Licht bevindt zich dan ook binnen in een ieder van ons.

Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het Licht van het evangelie niet kunnen zien, de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. … De God die heeft gezegd: ‘uit de duisternis zal Licht schijnen‘, heeft in ons hart het Licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Christus.” (2 Korintiërs 4:3,4,6)

Het enige dat ons Licht kan doven zijn onze gedachten. Zolang we denken overeenkomstig de god van deze wereld (het vleselijke denken) zullen we het Licht van het evangelie niet zien.

Bekeert u, want het koninkrijk van God is binnen in u!

Vernieuw je denken van het vleselijke denken (mind of flesh) naar het denken overeenkomstig het koninkrijk van God dat binnen in je is (mind of Christ).

Laat je denken niet bepalen door wat voor ogen is, door de situatie waarin je je bevindt, door je schuldgevoelens of door gevoelens van minderwaardigheid of door wat je denken dan ook maar negatief bepaald.

Haal die sluier over het evangelie van ‘Christus in ons’ weg en laat je denken bepalen door het Licht dat binnen in jou aanwezig is. Sterker nog, door het Licht dat jij bent! Want jij bent het Licht der wereld! En dat Licht is Christus in ons.

Gij zijt het Licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw Licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Matteüs 5:14-16)

Ga maar eens voor de spiegel staan en kijk jezelf in je ogen en spreek het volgende uit:

Het koninkrijk van God bevindt zich binnen in mij. Iedere gedacht die daar niet mee in overeenstemming is verwijs ik naar het rijk der fabelen. Ik Ben Christus … (zet op de puntjes je eigen naam). Ik Ben het Licht der wereld.

Zodra jouw binnenwereld zich met deze waarheid gaat vullen, zal je het in je buitenwereld terug gaan zien. Doe dit daarom dagelijks, ’s ochtends zodra je uit bed stapt en ’s avonds voordat je weer in je bed stapt. En herhaal het overdag zo vaak je wilt. Net zolang totdat je in je buitenwereld gaat ziet dat jouw aanwezigheid, jouw Licht, de duisternis in de wereld om je heen verlicht.

Sta op en schitter!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *