Jij bent de Bron van levend Water!

0 Comments

Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Johannes 7:38)

Wat bedoelde Jezus met deze woorden? Dat Jezus zelf de Bron zou worden in al die mensen die in hem zouden gaan geloven? Dat is wat veel christenen zo ongeveer denken. Als Jezus in je woont dan heb je de Bron aan boord en pas dan kan er levend Water uit je binnenste gaan stromen.

Ik ben er van overtuigd geraakt dat Jezus ons met deze woorden iets anders heeft willen vertellen. Ik zal uitleggen hoe ik daartoe ben gekomen en wat Jezus dan werkelijk heeft bedoeld met deze uitspraak.

Ik denk dat we het er wel over eens zijn dat de Bron van levend Water vanuit ons binnenste pas kan gaan stromen zodra we tot wedergeboorte zijn gekomen. Maar als al die gelovige christenen in de achterliggende eeuwen tot vandaag de dag aan toe werkelijk wedergeboren zouden zijn (geweest), dan zou het levende Water dusdanig door de straten van onze buurten en steden hebben moeten stromen, dat we er in zouden hebben kunnen zwemmen. Het logische gevolg ervan zou dan geweest zijn dat op zijn minst een groot aantal niet-wedergeboren mensen vanzelf meegenomen zouden zijn in de krachtige stroom van het levende Water en zo ook tot wedergeboorte zouden zijn gekomen. Met opnieuw als logisch gevolg dat de stromen van levend Water alleen maar zouden zijn toegenomen. Het gaat immers om een Bron die niet verwelkt.

We zullen moeten constateren dat dit helaas niet het geval is geweest. In tegendeel, al die eeuwen waarin de christelijke kerk de boodschap van vergeving van zonden heeft verkondigd, heeft ertoe geleid dat de christelijke kerk vandaag de dag geen boodschap meer heeft voor de mens anno 2020. De christelijke speelt nog maar een minimale rol van betekenis in de marge van de samenleving. Ben ik nu negatief over de christelijke kerk en christenen aan het veroordelen? Nee, het is verre van mijn bedoeling om de christelijke kerk in het algemeen en christenen in het bijzonder een trap na te geven. Het is een constatering, die ik ook bij mij zelf heb waargenomen en waar ik intens verdriet over ervaar. Ik zou het zo dolgraag anders zien. En ik geloof dat het mogelijk is! Het is nog niet te laat! Mijn insteek is dan ook positief en gericht op herstel, zodat de stroom van levend Water weer op gang gaat komen.

Hoe heeft Jezus zijn uitspraak over het levende Water dan wel bedoeld?

Ik geloof dat Jezus zijn leerlingen duidelijk heeft willen maken dat die stromen van levend Water juist uit het binnenste van de mensen zelf zou komen. Dat wij zelf – net als Jezus van Nazareth bijna tweeduizend jaar geleden – een Bron van levend Water zouden worden. Niet dat wij een externe Bron van buitenaf ontvangen, die dan door ons heen levend Water gaat verspreiden, maar dat wij mogen gaan beseffen dat wij zelf die Bron zijn waaruit het levende Water omhoog komt.

Ik schreef al eerder dat in het koninkrijk van God alles op zijn kop staat. Veel mensen gaan er vanuit dat ons leven wordt beïnvloed door ons onderbewustzijn. Daar zouden allerlei negatieve ervaringen en gedachten zijn opgeslagen, die zonder dat we er erg in hebben ons leven zouden bepalen. De werkelijkheid is echter precies andersom. Ons onderbewustzijn wordt gevormd door het koninkrijk der hemelen. Het is juist onze bewuste kennis van goed en kwaad waarmee wij leven, die ons hemelse onderbewustzijn bedekt. De bedekking (deksel; SV) waar Paulus in 2 Korinte 3 over schrijft wordt juist gevormd door datgene wat we ons bewust zijn. En zolang die deksel op onze Bron van het onderbewustzijn ligt, kan het levende Water niet uit ons binnenste stromen. Onze Fontein is niet opgedroogd, maar ons bewustzijn zorgt voor een afsluiting van de Fontein, waardoor we geen zicht meer hebben op het levende Water dat zich in ons bevindt. Daardoor zijn we het zicht op ons onderbewustzijn, ons ware Zelf, Christus in ons, kwijt geraakt.

Christus in ons, de hoop op heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:27)

Onze Bron gaat pas stromen als we onze ‘binnenwereld’ (ons bewustzijn) vullen met de waarheid over onszelf. Als ons ware Zelf (Christus in ons) geboren wordt uit de baarmoeder van de Geest (de wedergeboorte), komen we tot leven en dan zal de stroom van levend Water uit ons binnenste vanzelf op gang komen.

Het ging Jezus er dus om dat we op dezelfde manier zouden gaan geloven, zoals hij geloofde. Jezus had in zijn leven ontdekt dat hijzelf de Bron van levend Water was, doordat hij zichzelf als de Christus was gaan zien. En dat zorgde ervoor dat hij een Bron van levend Water werd voor zijn omgeving.

Zolang jij niet durft te geloven dat jij zelf die Bron van levend Water bent, sta jij je eigen wedergeboorte in de weg. En zolang je niet werkelijk wedergeboren bent, kan je misschien voor wat gespetter zorgen, maar zal je nooit een krachtige Bron voor de wereld om je heen worden die tot blijvende vrucht zal leiden.

Jij bent een bron in een tuin, een fontein van levend Water, een bergbeek van de Libanon.” (Hooglied 4:15; NBV)

Dus ga voor de spiegel staan en kijk jezelf in je ogen en spreek het hardop uit tegen jezelf: “Jij bent de Bron van levend Water!” Of ga heerlijk wandelen in de natuur en blijf het in je binnenste herhalen: “Ik ben de Bron van levend Water!” En voel dan het levende Water uit je onderbewuste Bron omhoog komen. Geef je eraan over en laat je met het (vrucht)water van de Geest meevoeren, net zolang totdat je uit de baarmoeder van de Geest opnieuw geboren bent. Wees je ervan bewust dat dit niet zonder strijd en barensweeën gaat, maar als de vrucht van de Geest eenmaal geboren is, dan ben je een compleet nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen (2 Korintiërs 5:17). Christus hoeft na de geboorte niet te groeien. Na de geboorte uit de Geest ben je dan ook helemaal af en vanaf dat moment zal het levende Water non-stop uit je binnenste blijven stromen, overal waar je komt zal je met jouw aanwezigheid Christus present stellen. Jij bent namelijk net zo Christus, als Jezus van Nazareth!

De christelijke kerk is toe aan een nieuwe Reformatie! Ben jij als leidinggevende betrokken binnen de christelijke kerk en zou je hier eens over door willen praten, neem dan contact met ons op.

Verlang jij ernaar om de Bron van levend Water vanuit jouw binnenste te laten stromen? Overweeg dan mijn coaching- / discipelschap-traject Van Brein naar Bewustzijn.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *