Ja, dit gaat over jou!

0 Comments

Jij bent mijn geliefde zoon in wie Ik een welbehagen heb!
Jij bent mijn geliefde dochter in wie Ik een welbehagen heb!

Ik heb jou net zoals Mozes geroepen om mijn volk (de mensheid) vanuit Egypte, het rijk der duisternis, naar het beloofde land, het koninkrijk van God, te leiden. Hef je staf op en neem mijn volk mee!

Dit is Gods roepstem gericht aan jou persoonlijk! Ook al bevind je je nu misschien zelf nog in het land van duisternis, God roept jou om samen met jouw familie, vrienden, buurt- en wijkgenoten, medebewoners van de stad waar je woont, richting het beloofde land te trekken.

Het koninkrijk van God is binnen in jou! God roept jou om jouw binnenwereld in de buitenwereld zichtbaar te maken. Het enige dat God van je vraagt is om je te bekeren; om de duisternis achter je te laten en je om te keren richting het Licht.

Het kan zijn dat je dingen waar je aan gehecht bent los moet laten. Misschien moet je je positie, je baan, je status, een vriendschap opgeven of een ander offer brengen. Denk vooral ook aan alle theologische huisjes waarin je je veilig weet! Maar weet dat God heeft voorzien in dit alles. Het zal je aan niets ontbreken. Je zult een leven zonder zorgen en zonder angst tegemoet gaan.

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar zodra jij in het Licht wandelt, zal de heerlijkheid van de Heer over je gezien worden. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. (Jesaja 60:2-5)

Gaat dit over jou?
Ja, dit gaat over jou!

Eén persoon kan het verschil maken. Als Jezus van Nazareth geen gehoor had gegeven aan de roeping die hij heeft ervaren, dan was er iemand anders opgestaan. En zo is het ook vandaag de dag. Als jij je geroepen weet, dan geldt voor jou de oproep:

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.” (Jesaja 60:1)

Het waarachtige Licht, Christus in ons, verlicht ieder mens, komende in de wereld. Het is aan jou om op te staan en te gaan schitteren in dat Licht!

Doe jij het niet, dan zullen er anderen zijn die het gaan doen. Maar geloof me, er is niets mooier, niets vreugdevoller en niets rijker dan te wandelen in de bestemming die God voor een ieder van ons persoonlijk heeft.

Herken jij de bovengenoemde roepstem? Dan kom ik graag met je in contact.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *