Jezus moest ook wederom geboren worden

0 Comments

Petrus zei tot Jezus: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn u gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, zult wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.” (Matteüs 19:28)

Als we Jezus volgen in de wedergeboorte, zullen we hem ook volgen in de verheerlijking. De weg die Jezus ons is voorgegaan, is de weg die zal leiden tot het zichtbaar worden van het koninkrijk van God op aarde.

Jezus moest dus zelf ook tot wedergeboorte komen! Hij is ons werkelijk in alles gelijk geworden, zodat wij in alles gelijk zouden worden aan hem. De Christus moest eerst in Jezus van Nazareth opstaan, voordat hij het koninkrijk van God in woord en daad zou gaan verkondigen.

Jezus is zichzelf steeds meer gaan herkennen in de Messias (Christus) uit de geschriften, naar wie met reikhalzend verlangen werd uitgekeken. Hij begon zich steeds meer te realiseren dat hij daartoe geroepen was. Hoe meer zijn binnenwereld bepaald werd door de Christus in hem, hoe meer dit in de buitenwereld zichtbaar werd. Uiteindelijk kwam Jezus tot wedergeboorte en leefde, sprak en handelde hij vanuit zijn ware Christus-identiteit. Hij was openbaar geworden als de Zoon van God. De eerstgeborene onder vele broeders, die daarna zouden volgen.

Ook vandaag de dag wacht de schepping met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God, om daarna zelf ook tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God te komen; dat wil zeggen: zelf ook bevrijd te worden van de vergankelijkheid, waaronder de schepping zucht. (Romeinen 8:20,21)

Hoe kunnen wij – net als Jezus – openbaar worden als Zoon of Dochter van God; hoe kunnen wij – net als Jezus – plaatsnemen op de troon van Gods heerlijkheid? Door Jezus te volgen in de wedergeboorte, die zal leiden tot onze verheerlijking, zonder de fysieke dood als gevolg van de vergankelijkheid te hoeven zien.

Dit is de hoopgevende toekomstvisie die de Bijbel ons toont en die werkelijkheid gaat worden, zodra wij – net als Jezus van Nazareth – de ‘Christus in ons’ als ons ware Zelf gaan (h)erkennen. Door te gaan geloven dat wij op dezelfde existentiële manier als Jezus een Zoon/Dochter van God zijn. “…, want gelijk hij IS, ZIJN ook wij in deze wereld.” (1 Johannes 4:17b) Als dit onze binnenwereld gaat bepalen, dan zullen we het in onze buitenwereld gaan waarnemen.

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.” (Jesaja 60:1-3)

Wil jij opstaan als een Zoon of Dochter van God?

Klik dan hier voor het coachingtraject Van Brein naar Bewustzijn.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *