LEVEN vanuit je HART en luisteren naar je LIJF

0 Comments

Ons brein is een geweldig stuk gereedschap dat heel goed van pas kan komen in ons leven van alledag. We moeten het dan wel gebruiken waar het voor bedoeld is!

Als we het brein als een kompas voor ons leven gaan gebruiken raken we vervreemd van ons hart en ons lijf. Het zorgt ervoor dat we vooral in het verleden of in de toekomst leven, terwijl ons hart en lijf zich in het HIER en NU bevinden. Mensen die vooral leven vanuit hun hoofd (brein) hebben het doorgaans moeilijk met grote veranderingen die zich in het hier en nu voordoen. Deze leiden vaak tot angst en stuurloosheid. Angst omdat men continue met de toekomst bezig is en vergeet te leven in het hier en nu. Stuurloos omdat ze vervreemd zijn geraakt van hun hart en lijf, dat het beste kompas voor het leven is. Een kompas geeft immers vanuit het hier en nu de richting aan en niet vanuit een denkbeeldige toekomst.

Vandaag de dag zijn er veel mensen die leven vanuit hun hoofd. Ze zijn afhankelijk geworden van wetenschappelijke inzichten en daarop gebaseerde rekenmodellen, die als een kompas moeten dienen. Maar omdat wetenschappelijke inzichten altijd maar een klein deel van de werkelijkheid vertellen, raken we stuurloos als we ons beleid er volledig op afstemmen. Het maakt mensen ook afhankelijk. We moeten maar vertrouwen op mensen die ervoor gestudeerd hebben. Laat hen de koers maar bepalen. En als we ons leven zelf niet meer in de hand hebben, komt angst al snel om de hoek kijken.

Als we vrij van angst de juiste richting op willen in ons leven, dan zullen we weer moeten gaan leven vanuit ons hart en weer moeten gaan luisteren naar ons lijf. Met ons hart en lijf leven we in het HIER en NU. Het is het beste kompas dat er is. Het geeft ons grip op het leven en wijst ons de weg die we moeten gaan. Daarna kunnen we ons gezonde verstand als een stuk gereedschap inzetten bij het leven van elke dag. En dat gezonde verstand is dan prima in staat om ons bij te staan bij de grote veranderingen die zich kunnen voordoen in ons leven.

Daarnaast is het natuurlijk bijzonder boeiend en interessant om het brein te gebruiken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Maar laten we er voor waken dat we de wetenschap niet als God gaan zien, want die eer komt alleen ons hart (Christus in ons) toe.

Een oefening (drie maal daags een kwartier): probeer eens zoveel mogelijk uit je hoofd te blijven en vooral je lijf te voelen en daarnaar te luisteren. En let er dan op welke gedachten er vanzelf in je op komen.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *