Het mysterie Christus in ons

0 Comments

Jezus van Nazareth heeft als mens het mysterie geopenbaard dat vanaf alle eeuwen en alle geslachten verborgen was gebleven. (Kolossenzen 1:26,27)

Dat mysterie is: Christus in ons, de hoop op heerlijkheid!

Als Jezus dit mysterie heeft geopenbaard en dit mysterie alle eeuwen en geslachten daarvoor verborgen was geweest, dan gold dit mysterie ook al voor alle mensen die vóór Jezus hebben geleefd en dan geldt dit mysterie net zo goed voor alle mensen die na Jezus hebben geleefd tot op de dag van vandaag! Het geldt dus ook voor jou en mij en iedereen op deze aardbol!

Wat betekent dit concreet? Jezus was tot de ontdekking gekomen dat hij als mens in werkelijkheid Christus was. Deze persoonlijke openbaring heeft hij in woord en daad geleefd en zo heeft hij het mysterie van ‘Christus in ons’ geopenbaard. Met als doel dat jij en ik tot dezelfde persoonlijke openbaring zouden komen. Wij zijn net zo Christus, als Jezus van Nazareth dat was! En dat geldt voor iedereen!

Voor nagenoeg de gehele mensheid is dit mysterie nog steeds verborgen. Men heeft er geen weet van, laat staan dat men het zich werkelijk bewust is. Het logos zaad moet eerst in onze bovenkamer worden gepland, zodat we ons in geloof kunnen bekeren van onze wandel naar het vlees. Dat is hard werken en gaat gepaard met de nodige strijd. Maar dat is de moeite meer dan waard! Zodra we tot wedergeboorte komen, zodra Christus ontwaakt in ons leven, zullen we daadwerkelijk als het Licht van de wereld de duisternis in de wereld verdrijven en als het Zout van de aarde het bederf van de aarde tegengaan. Net zoals Jezus van Nazareth dat in zijn tijd deed.

Wij zijn als Jezus, die de Christus was, in deze wereld. Dus ook wij zijn de Christus. Dat is het mysterie van de incarnatie, de vleeswording van Christus! Als we dat weer gaan ontdekken, kan de missie die Jezus van Nazareth 2000 jaar geleden is gestart, eindelijk voltooid gaan worden. Het koninkrijk van God zal ten volle zichtbaar worden op deze aarde.

Wil jij de missie van Jezus van Nazareth voortzetten?
Overweeg dan het coachingstraject Van Brein naar Bewustzijn!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *