Hemelvaart 2020

0 Comments

De kruisiging van Jezus en de opstanding van Christus, daar kunnen de meeste christenen nog wel wat mee en Pinksteren spreekt uiteraard ook tot de verbeelding. Het moment waarop we persoonlijk de kracht van Gods Geest in ons leven gaan merken. Maar Hemelvaart?

Het wordt wel als de k(r)oningsdag van Jezus gezien 2000 jaar geleden, het moment waarop hij als koning naast God in de hemel plaatsnam en hij ging om daar voor ons een plaats te bereiden voor in de toekomst. Maar wat het voor ons persoonlijk in het hier en nu betekent, daar hebben de meeste christenen geen idee van. Ik kom daarom tot de volgende stelling: Hemelvaart is voor christenen het minst begrepen feest.

Jezus riep ons op om ons te bekeren, omdat het Koninkrijk van God binnen in ons is. Het is de bedoeling dat het Koninkrijk van God dat binnen in ons is, naar buiten komt. En niet maar een beetje, maar als stromen van Levend Water die uit ons binnenste tevoorschijn komen. Natuurlijk ervaren we wel eens iets van de kracht van de heilige Geest, maar een blijvende kracht van Levend Water die uit ons binnenste blijft stromen, zoals dit bij Jezus het geval was … Wie verlangt daar nu niet naar?

Dat we dit niet zien gebeuren komt doordat we geen goed zicht hebben op Hemelvaart en zonder Hemelvaart gaat het nooit Pinksteren worden in ons leven. De leerlingen van Jezus worden in het boek Handelingen ‘mensen van de weg’ genoemd. En die weg die we hebben af te leggen om tot Pinksteren te komen, loopt nu eenmaal via onze Hemelvaart.

Die begint met bekering. Om tot de daad van bekering te komen, zullen we de oproep serieus moeten nemen, door erin te geloven. De boodschap van Jezus was kinderlijk eenvoudig. Dood aan de oude mens (het ego) en focus op de nieuwe mens (Christus in ons), ons ware Zelf. De bekering waar Jezus over sprak gaat dus over de bekering van de oude mens naar de nieuwe mens en dat is een rationele omslag in ons denken (metanoia). De logos-boodschap is het zaad van de wedergeboorte dat in ons brein wordt gepland.

Als we ons met ons denken 180 graden omkeren, van een focus op de oude mens naar een focus op de nieuwe mens, dan zullen we binnen niet al te lange tijd via Hemelvaart bij Pinksteren uitkomen, onze wedergeboorte, het moment dat we uit de Geest worden geboren en van een ‘natuurlijk’ mens een ‘geestelijk’ mens worden.

Als ‘natuurlijk’ mens zijn we ons alleen het zichtbare en tastbare leven bewust. Ik noem dit het ‘aardse’ bewustzijn. Door onze focus te verleggen van dit ‘aardse’ bewustzijn naar Christus in ons, zullen we ons op den duur Christus bewust worden. De vliezen van de geestelijke baarmoeder breken, waardoor het vruchtwater (het Christusbewustzijn) zich zal vermengen met het ‘aardse’ bewustzijn. Dit is het moment van onze Hemelvaart. Hemelvaart zet onze wedergeboorte in gang. We gaan de wereld steeds meer waarnemen vanuit het Christusbewustzijn. Het is dan niet langer een weten met je verstand, maar het wordt een bewustzijn in de Geest. Ons ‘aardse’ bewustzijn, waardoor we sterk geneigd zijn tot dualistisch denken (goed en kwaad) laten we achter ons en we ‘varen’ als het ware ‘op’ naar de hemel, het Christusbewustzijn.

Er kunnen momenten zijn in ons leven dat we iets van dat Christusbewustzijn proeven/ervaren, maar zolang het Christusbewustzijn geen voortdurende staat is, hebben we onze persoonlijke Hemelvaart nog niet meegemaakt, met als gevolg dat het ook geen blijvend Pinksteren in ons leven kan worden. Het valt of staat met het serieus nemen van de boodschap van bekering. Als we deze boodschap begrijpen en er in volharding naar gaan leven, dan kan het niet anders dan dat Hemelvaart en Pinksteren gaan volgen in ons leven.

De korte periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is nodig om te wennen aan het nieuwe bewustzijn, het Christusbewustzijn. In deze periode worden we letterlijk boven het ‘aardse’ bewustzijn uitgetild. Zodra onze mind volledig afgestemd is op het Christusbewust zal de heilige Geest met kracht vanuit ons binnenste gaan stromen. Dat is het moment van ons persoonlijke Pinksteren, onze wedergeboorte. We zijn uit de Geest geboren, opgestaan als een Zoon of Dochter van God, net zoals bij Jezus het geval was, nadat hij uit de woestijn was gekomen en bij de leerlingen van Jezus nadat ze tien dagen afgezonderd waren geweest.

De schepping kijkt met reikhalzend verlangen uit naar het moment dat er mensen als Zonen en Dochters van God openbaar worden.

Wil jij ook openbaar worden als Zoon van God, zodat stromen van Levend Water uit je binnenste gaan komen? Overweeg dan mijn programma Van Brein naar Bewustzijn.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *