De maan als een spiegel

0 Comments

Wow, wat een bijzonder mooi natuurverschijnsel! Ik ben er om 4.30 uur even voor uit mijn bed gestapt. Wat mij wel vaker overkomt, is dat er in de vroege ochtend inspirerende gedachten in mij naar boven komen. Ook nu was dit het geval. Het leek wel een spirituele ervaring.

Ik moest denken aan de zon, de maan en de sterren. De zon is God. De zon is een grote ster en wij mensen zijn het sterrenstof. Als dit werkelijk zo is, dan zijn die ‘stofjes der aarde’ (de mensenkinderen) dus net zo goddelijk als de zon/God zelf!

Als je naar de maan kijkt, dan lijkt het alsof je de aarde en de zeeën van de wereldbol erop gereflecteerd ziet. Zou de maan een spiegel zijn?

De mens projecteert zijn binnenwereld (gedachten en emoties) op de buitenwereld en neemt deze vervolgens waar. Dit wordt door de psychologie en de kwantumfysica bevestigd. De wereld om ons heen is als een spiegel van ons binnenste.

De meeste mensen kijken door middel van een spiegel in een raadsel, schreef Paulus (1 Korintiërs 13:12). Het leven is voor de meeste mensen dan ook één groot vraagteken. Maar …, wat zegt Paulus nog meer? Het is mogelijk om van aangezicht tot aangezicht naar onszelf te kijken. Dat gaat gebeuren als de bedekking, de sluier, wordt weggenomen. Die bedekking is een beeld van het ‘vlees’, ons ego, de oude mens, raadselachtig in zijn doen en laten. Het ego is wie we denken te zijn.

Maar wanneer het (hart) zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. … Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt“. (2 Korintiërs 3:16,18)

Als de bedekking, het ego, weggenomen is, kijken we in het heilige der heiligen en zien daar de heerlijkheid van de Heer, als in een spiegel! In een spiegel zie je de weerspiegeling van jezelf! Paulus gaat nog een stap verder, het is alsof we in een spiegel kijken. In het heilige zien we echter direct (en dus niet indirect via een spiegel) ons ware Zelf!!

De macht van de zonde (enkelvoud) wordt in ons leven verbroken als we ons vlees/ego voor gekruisigd gaan houden. Dan staat ons ware Zelf, Christus in ons, de hoop op heerlijkheid, in ons op! Dat is wat Pasen ons werkelijk te zeggen heeft!

Wij zijn sterrenstof, net zo goddelijk al de zon! Niets meer en niets minder. Wij zijn de heerlijkheid van de Heer. Als je dat gaat zien, dan begrijp je waarom Goede Vrijdag een goede vrijdag wordt genoemd!

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *