AFWIJZING maakt meer kapot dan je lief is!

0 Comments

In mijn rol als coach wordt mij steeds duidelijker hoe groot de impact is van het gevoel van afwijzing. Ik weet vanuit mijn eigen leven dat dit heel heftig kan zijn. Als gevolg van afwijzing – of beter gezegd het gevoel van afgewezen worden – heb ik bijna 25 jaar moeten dealen met een angststoornis, waardoor ik zeker twee á drie keer per maand een heftige paniekaanval kreeg. Hiervoor heb ik een lange tijd pillen moeten slikken, waardoor mijn gevoelsleven sterk werd afgevlakt. Als het gaat om angst, het gebrek aan gevoel en het lijden dat daarbij komt kijken dan ben ik een ervaringsdeskundige.

Dat afwijzing bij zoveel mensen zo’n enorme impact op hun leven heeft, heb ik mij nooit echt gerealiseerd. Ik kom er steeds meer achter dat een groot deel van de problemen waar mensen mee te maken krijgen, terug te voeren is op het gevoel van afgewezen worden.

Bij mijzelf duurde het circa 20 jaar voordat ik een verband begon te leggen tussen mijn angststoornis en het gevoel van afwijzing. Ik kwam er zelfs achter dat afwijzing al vanaf het prilste begin van mijn leven een rol heeft gespeeld, hetgeen zich 18 jaar later in angstklachten begon te uitten. En ook dit zie ik terug bij andere mensen. Men is zich niet of nauwelijks bewust dat het gevoel van afgewezen worden, zoveel impact kan hebben op het leven van alle dag.

Vanaf het moment dat ik deze link had gelegd, begonnen de paniekaanvallen langzaam aan af te nemen. Ik heb inmiddels Abraham gezien en kan nu zeggen dat het gevoel van afgewezen worden mij nauwelijks meer raakt. Ik ben er nagenoeg vrij van. Een hele enkele keer steekt het nog wel eens de kop op, maar omdat ik weet hoe ik het kan pareren, is dat altijd van korte duur. Daarnaast ben ik al jaren vrij van chemische pillen, waardoor mijn gevoel weer tot leven is gekomen.

Het gevoel van afwijzing en het je volledig geaccepteerd weten – vooral ook door jezelf(!) – heeft alles te maken met het ego van de mens. Het ego van de meeste mensen voelt zich heel snel afgewezen en slaat deze pijnlijke ervaring op. Aangezien iedereen wel eens met afwijzing te maken krijgt, speelt dit probleem bij veel mensen een grote rol.

Zolang wij ons identificeren met het ego, is de kans groot dat we de pijn en het lijden van het ego blijven voelen. Als de pijn en/of het verdriet te groot wordt, wordt vaak als eerste remedie de pillendoos opengetrokken. Het aantal mensen dat tegenwoordig antidepressiva of andere medicijnen voor de gemoedsrust slikt, is dan ook schrikbarend hoog.

Een andere manier waarmee men de pijn en het verdriet als gevolg van het gevoel van afwijzing probeert te verzachten, is het zich aanmeten van een harnas. Een pantser waardoor de afwijzing van buitenaf niet meer binnenkomt. In de meeste gevallen is echter het afwijzen van zichzelf de oorzaak van het probleem. Het pantser lost het probleem dus niet op, waardoor men het nog dikker maakt. En hoe dikker het harnas wordt, hoe minder er van het gevoelsleven overblijft, waardoor de pijn en het verdriet uiteindelijk niet meer gevoeld wordt. Deze manier van afweer kan ook leiden tot allerlei gedragsstoornissen. Waar angst en depressie veroorzaakt worden door overgevoeligheid, gaat het hier om stoornissen die door een hoge mate van ongevoeligheid worden veroorzaakt.

Stoornissen, van welke aarde dan ook, zijn verbonden met het ego, waar we ons één mee voelen. De boodschap die Jezus verkondigde, was: bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Als we het Koninkrijk van God willen binnengaan, zullen we ons ego, de oude mens, voor gekruisigd moeten houden, zodat Christus in ons kan opstaan. De nieuwe mens is Christus in ons.

Hoe meer wij ons dat bewust worden en de oude mens achter ons laten, hoe minder vatbaar we zullen zijn voor (het gevoel van) afwijzing. Het evangelie van het Koninkrijk wordt een kracht van God genoemd tot behoud van een ieder die erin geloofd. Die kracht kan elke gedragsstoornis voorgoed uit ons leven laten verdwijnen. Daar ben ikzelf het levende bewijs van.

De Liefde van God doet alle angst verdwijnen.
De Vreugde van God geeft ons het gevoelsleven weer terug.
De Vrede van God brengt de ware Rust van God in ons leven.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *