Het omkeren van de ‘val’ in bewustzijn

0 Comments

Ieder mens(enkind) verkeert vlak na het moment van de conceptie (de ontvangenis) in de hoogste staat van bewustzijn. Vanaf dat moment treed voor ieder mens onherroepelijk de val in het bewustzijn in. Hoewel er in de Bijbel alleen sprake is van een ‘val’, wordt dit door christenen wel de ‘zondeval’ genoemd. De kern van ‘zonde’ is je doel missen. De val in ons bewustzijn leidt dus tot het missen van je doel, waarvoor je verwekt bent.

Zolang wij niet door de smalle poort het Koninkrijk van God zijn binnengegaan, zal dit proces van de val in ons bewustzijn net zo lang doorgaan, totdat we er aan overlijden.

is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort“. (Jakobus 1:15)

Door ons te bekeren (een omslag in ons denken) kunnen we de vrije val in ons bewustzijn omkeren om vervolgens weer in bewustzijn te gaan groeien. We mogen weer worden als een kind.

Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan“. (Matteüs 18:3)

Sterker nog, we moeten opnieuw geboren worden volgens Jezus om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien“. (Johannes 3:3)

Nicodemus nam de woorden van Jezus heel letterlijk en vroeg daarom: “Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?” (Johannes 3:4)

Het antwoord van Jezus laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is“. (Johannes 3:7,8)

Het gaat bij wedergeboorte om een tweede geboorte, maar dan niet zoals bij de eerste geboorte uit (vrucht)water, maar uit de Geest (uit Christus). Wij mogen en kunnen wat ons bewustzijn betreft helemaal terug naar het moment van onze conceptie. Alles wat we na onze eerste geboorte hebben toegelaten in ons denken, waardoor we het bewustzijn als Christus te zijn kwijt geraakt zijn, mogen we om gaan buigen, net zo ver terug dat het volle bewustzijn als Christus te zijn weer in tact is.

Hoe meer wij ons het Koninkrijk van God weer bewust worden, hoe meer wij ook weer in ons doel, onze bestemming, gaan wandelen. En ons doel is om eeuwig te leven met het volle bewustzijn van het Koninkrijk van God.

hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?” (Hebreeën 9:14)

Hoe het bloed van Christus ons bewustzijn van dode werken kan reinigen, kan je lezen in deze blog.

Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *