Be the Light of the World

Duisternis in de vorm van angst, nood en crisis
We leven in een wereld waarin de duisternis het Licht van Christus steeds meer lijkt te verdrijven. Hierdoor nemen de crises in de wereld toe, hetgeen leidt tot angst en nood onder mensen. Deze toename van de duisternis kan maar één oorzaak hebben, namelijk dat het Licht van Christus niet op de kandelaar staat. Het ontbreekt aan mensen die als zonen en dochters van God openbaar worden en hun Licht in deze wereld laten schijnen. Mensen die gaan opstaan en schitteren, omdat het Licht van Christus over hen opgaat.

Coaching en discipelschap
Met mijn coachings- / discipelschapstraject ‘Be the Light of the World’ wil ik mensen helpen om het Licht van Christus – dat in iedereen aanwezig is – in hun leven op de kandelaar te zetten, zodat men gaat schijnen te midden van de duisternis. Het gaat hierbij om groei in het bewustzijn van wie wij als mens in werkelijkheid zijn. Onze ware identiteit leren kennen. We zijn naar het evenbeeld en de gelijkenis van God geschapen, godenzonen en -dochters. Het wordt de hoogste tijd dat we ook als zonen en dochters van God openbaar gaan worden. Dat we werkelijk in het koninkrijk van het Licht gaan wandelen. Daar wacht de zuchtende schepping met reikhalzend verlangen op.

Hoe zit het Be the Light of the World  traject eruit?
We gaan in totaal met vier personen (drie deelnemers en mijzelf) met elkaar een traject van zeven weken aan. De basis van het traject wordt gevormd door zeven wekelijkse bijeenkomsten van circa 1,5 uur. Het gaat hierbij vooral om discipelschap. We zullen een aantal belangrijke geestelijke principes behandelen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Daarnaast zal er buiten de zeven gezamenlijke bijeenkomsten om ook ruimte zijn voor persoonlijke coaching. Mocht je persoonlijk tegen bepaalde dingen in je leven aanlopen die een belemmering vormen om op te staan als een zoon of dochter van God of als je het fijn vind om eens persoonlijk van gedachten te wisselen dan maken we een individuele afspraak.

Intakegesprek en Commitment
Omdat we als groepje van een aantal personen met elkaar het traject aangaan, vind ik het belangrijk dat je je voor de periode van zeven weken committeert. Om te kijken of het traject bij je past en om teleurstelling te voorkomen, houden we vooraf een intakegesprek.

Wat zijn de kosten?
Zoals bij al mijn activiteiten werk ik op basis van het Bijbelse principe dat de arbeider zijn loon waard is. Je bepaalt zelf tijdens of na het traject wat het je waard is (geweest). Voor het bedrag dat jij wilt geven, wordt dan wel een factuur opgesteld in verband met de administratieve verwerking in de boekhouding. Mocht je onverhoopt tussentijds afhaken, dan zal ik een bedrag van € 250,00 in rekening brengen.

Aanmelden
Heb jij oog voor de nood in de wereld om je heen en wil jij graag als Zoon of Dochter opstaan en zo je Licht laten schijnen, maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Dit kan via de knop hieronder. Heb je nog vragen, neem dan ook gerust contact op.

Individueel traject
Wil je liever individuele begeleiding, dan is het traject Born Again in Fifty Days misschien meer voor jou. Klik rechtsonder op de knop voor meer informatie.