Born Again in Fifty Days

De schepping zucht en wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van de Zonen en Dochters van God, die bevrijd zijn van de vergankelijkheid en leven in de heerlijkheid van de vrijheid van de kinderen Gods.” (Romeinen 8:20,21)

Wil jij openbaar worden als Zoon of Dochter van God?

Volg dan het coachings- / discipelschapstraject Born Again in Fifty Days!

Een traject waarbij je in vijftig dagen (zeven weken) een diepgaande transformatie ondergaat van de ‘oude mens’ naar de ‘nieuwe mens’.

Vanwege mijn christelijke achtergrond werk ik met Bijbelse principes. Het is echter geen voorwaarde om aanhanger van het christendom of een andere religie te zijn. Geloven dat er meer bestaat tussen hemel en aarde is wel van belang, omdat de toegepaste principes hier vanuit gaan.

In de Bijbel komen we in een gesprek tussen Jezus en Nicodemus het begrip ‘wedergeboorte’ tegen. Tijdens dit gesprek omschrijft Jezus de wedergeboorte als ‘uit de Geest geboren worden’. We kunnen volgens Jezus uit water en uit de Geest geboren worden. De eerste geboorte (uit water) heeft betrekking op de geboorte van ons fysieke lichaam, de geboorte uit het vrucht-water. In de periode voor onze fysieke geboorte zijn we omringd door water. We worden als het ware uit het water geboren, precies zoals Jezus het zei. De fysieke vrucht komt uit het water tevoorschijn.

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

Met de geboorte uit de Geest werkt het precies hetzelfde. We zijn allemaal al ondergedompeld in de Geest, maar om ook werkelijk geestelijk tot leven te komen, om als Zoon of Dochter van God openbaar te worden, zullen we ook uit de Geest geboren moeten worden. Het geestelijke leven komt door de wedergeboorte uit de Geest tevoorschijn. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping! Het geestelijke leven dat geboren wordt is de vrucht van de Geest. Kijk naar Jezus en je ziet hoe de geestelijke vrucht er in de praktijk uit ziet.

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

Waar gaan we het over hebben in die vijftig dagen?
We gaan het vooral hebben over het proces wat aan de wedergeboorte vooraf gaat. Hierbij zijn veel overeenkomsten met het natuurlijke proces van een zwangerschap. De focus zal liggen op vernieuwing van denken, het afrekenen met het oude, hoe jij dat proces ervaart en hoe we er voor kunnen zorgen dat je onderweg naar de wedergeboorte niet opgeeft.

Hoe ziet het Born Again in Fifty Days traject er uit?
Het traject begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dat gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we onder andere de wederzijdse verwachtingen. We houden beiden het recht om na het intakegesprek af te zien van een vervolg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je na het intakegesprek de indruk hebt gekregen dat het toch niet bij jou past.

Ben je na het intakegesprek nog steeds enthousiast, dan volgen er nog zes afspraken. De dag van het eerste gesprek na het intakegesprek wordt beschouwd als de eerste dag van de vijftig dagen. De gesprekken zullen doorgaans om de week plaatsvinden. Met het intakegesprek meegerekend gaat het dus in totaal om zeven afspraken, waarvan de laatste afspraak een evaluatiegesprek zal zijn. Het evaluatiegesprek vindt na de vijftig dagen plaats. Elke afspraak zal tussen de 60 en 90 minuten duren.

Alle afspraken zullen op mijn coachingspraktijk plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere gesprekken tussen het intake- en het evaluatiegesprek in tijdens al wandelend in het Hitland-park te houden. Dit is op 2 minuten loopafstand van mijn coachingspraktijk.

Wat zijn de kosten?
Voor particuliere klanten werk ik zoals bij al mijn activiteiten op basis van het Bijbelse principe dat de arbeider zijn loon waard is. Je bepaalt zelf tijdens of na het traject wat het je waard is (geweest). Voor het bedrag dat jij wilt geven, wordt dan wel een factuur opgesteld in verband met de administratieve verwerking in de boekhouding. Mocht je onverhoopt tussentijds afhaken, dan zal ik een bedrag van € 250,00 in rekening brengen. Voor zakelijke klanten kost het traject € 975,00, excl. BTW.

Aanmelden
Heb jij oog voor de nood in de wereld om je heen en wil jij graag als Zoon of Dochter van God opstaan en zo je Licht laten schijnen, maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Dit kan via de knop hieronder. Heb je nog vragen, neem dan ook gerust contact op.

Groepstraject
Heb je de voorkeur voor discipelschap in een kleine groep van vier personen, dan past het traject Be the Light of the World misschien beter bij jou. Klik voor meer informatie op de knop rechtsonder.