Way of Grace

Stichting Way  of Grace werkt op dit moment aan het op gang brengen van een beweging in Nederland, waarbij kerken en gemeenten gaan transformeren naar gemeenschappen waar de kracht van Christus (Gods Geest) maximaal werkzaam zal kunnen zijn.
Hieronder vind je onze visie. In een later stadium zal Way of Grace een eigen website krijgen.

Onze Visie
Wij dromen van plaatselijke gemeenschappen waar mensen samenkomen om het ‘Lichaam van Christus’ te laten functioneren op de manier waarop het bedoeld is; gemeenschappen waar onvoorwaardelijke Liefde in praktijk wordt gebracht en waar de zwakkeren en verdrukten uit de samenleving op adem kunnen komen en herstel en genezing ontvangen. Dit kan alleen realiteit worden binnen gemeenschappen waar afgerekend wordt met de ‘bedekking’ van het ‘lichaam der zonde’ en mensen Christus als hun ware/natuurlijke Zelf gaan (h)erkennen.

Onze Missie
Kerken en gemeenten in Nederland ondersteunen bij de transformatie naar een open gemeenschap in het midden van de samenleving, waar iedereen zich thuis mag voelen, ongeacht ras, religieuze achtergrond, seksuele geaardheid en waar de bovengenoemde visie gestalte gaat krijgen. Het optimaal laten functioneren van de vijfvoudige bediening binnen de gemeenten waar men deze transformatie wil ondergaan.

Onze Kernwaarden / Principes
Het evangelie van het Koninkrijk is Gods reddende kracht (dunamis) voor allen die er vertrouwen in stellen (Romeinen 1:16)

De missie van Jezus: “aan gevangenen loslating verkondigen en aan blinden het gezicht; verbrokenen heenzenden in vrijheid” (Lukas 4:19)

God heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeze 4:11,12)

Maximale eenheid in Christus staat garant voor grote veranderingen in de wereld. (1 Korinte 12:12)

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere, die Geest is”. (2 Korinte 3:18)

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest!” (Zacharia.4:6)

Stichting Way of Grace is gevestigd in Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de KvK onder nummer 57522774. Het RSIN is 852618499.

Er wordt momenteel gewerkt aan een actueel beleidsplan. Dit zal binnenkort gepubliceerd worden op de nieuwe website van Way of Grace.

Contactgegevens Stichting Way of Grace

Contactpersoon: P. Overduin
Banda Neira 14
2905 SG  Capelle aan den IJssel
telefoon 010 – 26 130 77
e-mail peter@famoverduin.nl