Open Brief aan Rutte en De Jonge n.a.v. corona-beleid

Nederland, 16 juni 2020

Betreft: Open Brief aan Minister President Rutte en Minister De Jonge

 

Beste heren,

De drukke feestdagen en massale protesten tegen racisme hebben geen toename van besmettingen met het Covid-19 virus laten zien. We kunnen er dus vanuit gaan dat het virus (vrijwel) verdwenen is uit Nederland. Toch blijven de maatregelen nog volop gehandhaafd. Ondertussen wordt het ook steeds duidelijker dat veel mensen een 1,5 meter samenleving niet wenselijk, niet werkbaar en onmenselijk of zelfs onnodig vinden. Geef de mensen daarom hun vrijheid terug en leer van de fouten die gemaakt zijn zodat we nooit meer gezonde mensen hoeven opsluiten.

De huidige beleidsmaatregelen zijn tot stand gekomen vanuit een schrikreactie op een virus dat we tot dan toe enkel nog kenden van de televisie. Beelden uit onder andere Bergamo en New York lieten zien welke schade het virus in korte tijd aan kon richten en wakkerden op die manier globale bezorgdheid aan. Vanuit dat perspectief is het begrijpelijk dat er in Nederland -in navolging van andere landen- voor de heftige noodmaatregel van een lockdown gekozen werd op het moment dat de eerste besmettingen in Nederland een feit waren. We wisten immers weinig van het virus en hadden geen inzicht in wat ons te wachten stond. Inmiddels is er echter veel meer bekend over het virus en deze kennis groeit met de dag. Met de huidige inzichten is er geen enkele reden om nog langer vast te houden aan eerder genomen besluiten die geen wetenschappelijke basis hebben en die ook niet worden ondersteund door feiten en studies die nu wereldwijd steeds meer aan het daglicht komen. Kijk naar alle data die beschikbaar is!

Wij, een steeds groter groeiende groep verontruste Nederlanders, zijn inmiddels echt bezorgd. Bezorgd omdat wij niet begrijpen dat de maatregelen zonder gronden wetmatig vastgelegd dreigen te worden. Bezorgd vanwege de grote sommen belastinggeld die er uit worden gegeven in het kader van gezondheid maar waarvan de gezondheidswinst te betwijfelen valt. Winst is er wel, maar helaas niet bij de bedrijven die in bosjes omvallen als gevolg van de huidige regelgeving. Het is de farmaceutische industrie die van het huidige beleid de vruchten zal plukken. Het is de farmaceutische industrie die biljarden zal opstrijken aan een vaccin dat ons het recht op knuffelen terug moet geven. We hebben mogen zien dat de contracten voor deze deal al getekend zijn, zonder dat er enige kennis bestaat over de daadwerkelijke effectiviteit én laat staan de veiligheid ervan. En dat terwijl er in ons land binnen het midden- en klein bedrijf dagelijks tientallen bedrijven kapot gaan.

We schrijven dit niet om jullie de les te lezen, maar om jullie te wijzen op het gevaar van tunnelvisie. Soms kunnen we ons zo diep in bepaalde materie vastbijten, dat we niet meer helder zien wat er werkelijk om ons heen gebeurt. Het aantal mensen dat zich tegen de 1,5 meter samenleving en de in wording zijnde noodwet keert, groeit met de dag.

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Verantwoordelijkheid en vrijheid gaan hand in hand. Als je griep hebt, ga je niet iemand in zijn gezicht hoesten, dan ben je voorzichtig. Als je ziek bent, ga je niet naar je werk en omhels je al je vrienden een paar dagen niet. Het lijkt er steeds meer op dat Covid-19 een normale griep is, met alleen wat afwijkende eigenschappen waar we rekening mee moeten houden. Er lijkt meer en meer bewijs te zijn dat de verspreiding vooral loopt via aerosolen, waardoor grote bijeenkomsten in afgesloten ruimten zonder goede ventilatie niet verstandig zijn. Laten we met elkaar de vrijheden in het naar uw eigen woorden ‘gaafste land van de wereld’ respecteren. Laten we investeren in goede mensen in de zorg, want zij redden onze levens. Investeer in onderwijs; de leerlingen van nu zijn straks onze leiders. Investeer in gezondheid; leer mensen om hun eigen immuniteit, hun eigen systeem gezond te houden. Dat beschermt eenieder voor welk virus er dan ook op ons af komt.

Je kunt je niet verstoppen voor een virus. Het volgt zijn eigen weg, net zoals de golven op de oceaan die komen en gaan. Het enige dat we kunnen doen is leren om op die golf te dansen, zodat we er niet door verdrinken. Dat is wat we de mensen moeten leren. Vertel ons dat we de zon moeten opzoeken, want vitamine D is goed. Vertel ons dat we vitamine C moeten innemen. Vertel ons dat we goed moeten bewegen, gezond eten en vooral goed zijn voor onszelf en voor elkaar. Want liefde heelt, niet angst! Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat steeds meer mensen immuun zullen worden voor een heel scala aan virussen. Terwijl een met spoed geproduceerd vaccin voor Covid-19 grote gezondheidsrisico’s met zich mee zal brengen en maar gericht is op één specifiek virus. Deze genoemde maatregelen beschermen onze zwakkeren ook veel beter dan hen op te sluiten en in eenzaamheid en depressie te laten wegkwijnen.

Stop met al die focus op de “cases” en ga het grotere geheel zien. Stop met al die focus op “Covid-doden”. We weten allemaal dat de meeste mensen niet doodgaan DOOR het virus, maar MET het virus en dat de dood een natuurlijk onderdeel is van het leven, net als de geboorte. Het is niet goed om mensen met nog meer doodsangst te injecteren. Dat verzwakt alleen maar hun systeem en maakt hen kwetsbaarder voor welk virus dan ook en tevens voor hun eigen omgeving. Angst is niet de weg, maar liefde! Mantra’s en aannames die niet gebaseerd zijn op feiten, zijn niet de weg. Onderzoek, begrip, en openheid voor nieuwe wetenschappelijke inzichten en studies, dat is de weg. Elkaar als vrienden, broeders en zusters van het leven zien in plaats van als potentiële bedreiging voor onze gezondheid, dát is de weg.

Ons verstand is net als een parachute. Het werkt alleen als het open is. Alstublieft, omring jullie niet alleen met mensen die uitsluitend door een micro-lens kijken en alleen maar VIRUS kunnen zien. Luister naar specialisten die data en trends kunnen interpreteren (denk aan Maurice de Hond en Willem Engel). Luister ook naar psychologen, ethische wetenschappers, mensen die weten dat gezondheid meer is dan alleen maar het lichaam in tact houden. We hebben ook een mentale, emotionele, en spirituele gezondheid en die werken allemaal op elkaar in.

Wij hopen dat deze woorden tot jullie doordringen. Niet omdat we gelijk willen hebben, maar omdat we bezorgd zijn om de gezondheid en welzijn van alle mensen in ons mooie, democratische, vrije, Nederland.

Namens een steeds groter groeiende groep verontruste Nederlanders

Peter Overduin

PS De brief is hier ook als pdf te downloaden.